ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โกสัมพี"

เพิ่มขึ้น 247 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
* [http://larndham.org/index.php?/topic/30502-%E4%BB%B9%C1%D1%CA%A1%D2%C3%CA%D1%A7%E0%C7%AA%B9%D5%C2%CA%B6%D2%B9%C1%D2/page__st__439 ไปนมัสการสังเวชนียสถาน ตอนเมืองโกสัมพี]
(* [http://maps.google.com/maps?ll=25.345112,81.38689&spn=0.049024,0.104628&t=h&z=14&vpsrc=6&lci=com.panoramio.all maps.google])
(* [http://larndham.org/index.php?/topic/30502-%E4%BB%B9%C1%D1%CA%A1%D2%C3%CA%D1%A7%E0%C7%AA%B9%D5%C2%CA%B6%D2%B9%C1%D2/page__st__439 ไปนมัสการสังเวชนียสถาน ตอนเมืองโกสัมพี])
* [http://etext.library.adelaide.edu.au/f/fa-hien/f15l/chapter34.html Description of Kausambi - คำบรรยายเมืองโกสัมพี]. โดยหลวงจีนฟาเหียน. [ออนไลน์]. เรียกข้อมูลเมื่อ 4-6-52 {{en}}
* [http://maps.google.com/maps?ll=25.345112,81.38689&spn=0.049024,0.104628&t=h&z=14&vpsrc=6&lci=com.panoramio.all maps.google]
* [http://larndham.org/index.php?/topic/30502-%E4%BB%B9%C1%D1%CA%A1%D2%C3%CA%D1%A7%E0%C7%AA%B9%D5%C2%CA%B6%D2%B9%C1%D2/page__st__439 ไปนมัสการสังเวชนียสถาน ตอนเมืองโกสัมพี]
 
{{แคว้นพุทธกาล}}