ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปลาจีดอินเดีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| subfamilia = [[สกุลปลาจีด|Heteropneustidae]]
| genus = ''[[Heteropneustes]]''
| species = '''''H. kemratensis fossilis'''''
| binomial = '''''Heteropneustes fossilis'''''
| binomial_authority = (Bloch, [[ค.ศ. 1794|1794]])
ผู้ใช้นิรนาม