ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อันดับปลาซีกเดียว"

หัวมีลักษณะแหลม ตาทั้งสองเมื่อยังเป็นตัวอ่อนเป็นสองข้างเหมือนปลาชนิดอื่น แต่เมื่อโตเต็มวัยจะไม่สมมาตร ตาข้างหนึ่งย้ายไปรวมกับอีกด้านหนึ่งของกะโหลก ตาทั้งสองข้างสามารถยื่นเหนือลำตัวเพื่อใช้ในการมอง
 
ครีบหลังและครีบทวารมีฐานครีบยาว ลำตัวเกือบแบนราบและเป็นรูปกลมรีเมื่อมองจากด้านข้าง ช่องว่างบริเวณลำตัวจะมีน้อยเนื่องจากลำตัวเปลี่ยนไปมีรูปทรงแบนมาก ในตัวเต็มวัยนั้นส่วนใหญ่จะไม่มี[[กระเพาะปลา|ถุงลม]]ที่ช่วยในการ[[ว่ายน้ำ]] [[เกล็ดปลา|เกล็ด]]มีลักษณะเป็นแบบ Cycloid หรือ Ctenoidสากและแบบเรียบ
 
ปลาในอันดับนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของ[[ทฤษฎีวิวัฒนาการ]]ในการปรับตัวที่ [[Richard Dawkins|ริชาร์ด ดอว์กินส์]] นัก[[ชีววิทยา]][[ชาวอังกฤษ]] อธิบายไว้ว่า
 
{{คำพูด|บรรพบุรุษของปลาลิ้นหมาในธรรมชาติ อาศัยอยู่บริเวณพื้นใต้ทะเล พวกมันจึงปรับตัวนอนราบไปกับพื้นด้วยด้านใดด้านหนึ่งของลำตัว ซึ่งมันได้สร้างปัญหากับดวงตาข้างหนึ่งที่จะมองเห็นแต่พื้นด้านล่างอยู่ตลอดเวลาที่อยู่ในทราย และจะทำให้ใช้งานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการวิวัฒนาการจึงเกิดขึ้นเพื่อการแก้ปัญหาตาข้างที่อยู่ด้านล่าง ทำให้ตาด้านนั้นเคลื่อนมาอยู่ด้านเดียวกับที่หงายขึ้นสู่ท้องทะเล|}}<ref>[[Dawkins, Richard]] ([[ค.ศ. 1991|1991]]). ''The Blind Watchmaker''. London: Penguin Books. pp. 92. ISBN 0140144811.</ref>
ผู้ใช้นิรนาม