ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อันดับปลากะพง"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  9 ปีที่แล้ว
* [[วงศ์ปลากัด ปลากระดี่]] (Osphronemidae - แยกออกเป็นอันดับย่อย [[Anabantoidei]])
* [[วงศ์ปลาใบไม้อเมริกาใต้]] (Polycentridae)
* [[วงศ์ปลาสลิดหิน]] (Pomacentridae - แยกออกเป็นอันดับย่อย Labroidei)
* [[วงศ์ปลาสินสมุทร]] (Pomacanthidae)
* [[วงศ์ปลาสลิดหิน]] (Pomacentridae - แยกออกเป็นอันดับย่อย Labroidei)
* [[วงศ์ปลาตะกรับ]] (Scatophagidae)
* [[วงศ์ปลาอินทรี]] (Scombridae)
ผู้ใช้นิรนาม