ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วงศ์ปลาสลิดหิน"

หน้าใหม่: {{Taxobox | name = | image = Abudefduf vaigiensis 1.jpg | image_width = 200px | image_caption = ปลาสลิดหินบั้ง (''Abudefduf vaigiensis'') |...
(หน้าใหม่: {{Taxobox | name = | image = Abudefduf vaigiensis 1.jpg | image_width = 200px | image_caption = ปลาสลิดหินบั้ง (''Abudefduf vaigiensis'') |...)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม