ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลิขิต เอกมงคล"

 
== ผลงานภาพยนตร์ ==
 
{{บน}}
*1. เพลิงพิศวาท ลิขิต/สินจัย/ไชยา/วันทิพย์
*2. แม่เบี้ย(2532) ลิขิต/ภัสสร/อภิรดี
*3. หัวใจห้องที่ห้า ลิขิต/ยุรนันท์/ภัสสร/ปภัสรา/วาสิฏฐี
*4. ก่อนจะสิ้นแสงตะวัน(2533) ลิขิต/ภัสสร/พันนา/ธานินทร์/มานพ/ลัดาวัลย์ เพชรมณี
*5. ช่างมันฉันไม่แคร์(2531) ลิขิต/สินจัย
*6. สองฝั่งโขง (2535)ลิขิต/สรพงษ์/กัญญา บัวงาม
*7. รักเธอเท่าฟ้า (2532)ลิขิต/เพ็ญพิสุทธิ์/อรัญญา
*8. วิมานเสน่หา ลิขิต/พิมพิไล
*9. กว่าจะถึงสวรรค์(2533) ลิขิต/แซนดรี้
*10. เรือมนุษย์(2531) ลิขิต/ใหม่/สรารัตน์
*11. นางนวล(2530) ลิขิต/ใหม่/ภัทราวดี
*12. ฉันรักผัวเขา(2530) ลิขิต/สินจัย/อภิรดี
*13. ทอง ภาค 3 - สรพงษ์-ลิขิต-อีริค เอสตราด้า-อภิรดี-ศิรินันท์-กรุง-นพพล
*14. สะใภ้ - สินจัย-อภิชาติ-ลิขิต
*15. เหยื่ออารมณ์(2531) - ลิขิต-จารุณี อภิชาติ
*16. อุบัติโหด - ลิขิต-เสกสรรค์ (หนุ่มเสก) -สินจัย-อภิชาติ-ชลประคัลภ์
*17. ครั้งเดียวก็เกินพอ (2531)- ลิขิต -สินจัย-อภิชาติ-ชลประคัลภ์
*18. ชื่นชีวานาวี - ลิขิต
*19. ทะนง - ลิขิต-พันนา
*20. [[ขยี้]] - ลิขิต-สามารถ-กันตา ดานาว
*21. ฟ้าสีทอง(2530) - ยุรนันท์-ลิขิต-มาช่า
*22. ก้อนหินในดินทราย(2533) - ลิขิต-ปภัสรา -ชุดาภา
*23. หักเหลี่ยมพระกาฬ - ลิขิต
*24. ฉันผู้ชายนะยะ(2531) ลิขิต-สินจัย เปล่งพานิช-ดร.เสรี วงษ์มณทา
*25. ทายาทคนใหม่ (2531)ลิขิต-จารุณี-เกรียงไกร-เนาวรัตน์
*26. กลกามแห่งความรัก(2532) ลิขิต-ดาริณ กรสกุล
{{กลาง}}
*27. แด่เพื่อนพ้องและตัวกู (2532)ลิขิต/ศิวะ/ราตรี
* กลกามแห่งความรัก ลิขิต-ดาริณ กรสกุล
28. 3 อันตราย (2533)ลิขิต/รอน/พันนา
* แด่เพื่อนพ้องและตัวกู
*29. รักคืนเรือน- (2532)ลิขิต-ขวัญฤดี กลมกล่อม-พงษ์พัฒน์
* 3 อันตราย ลิขิิต-รอน บรรจงสร้าง
*30. ข้ามากับปืน (2533)ลิขิต-รอน บรรจงสร้าง
* รักคืนเรือน- ลิขิต-ขวัญฤดี กลมกล่อม-พงษ์พัฒน์
*31. ดอกฟ้าในมือมาร(2533) ลิขิต-ดาริณ กรสกุล
* ข้ามากับปืน ลิขิต-รอน บรรจงสร้าง
*32. ดอกแก้วคำ,ลายแทงมหาภัย (2533)ลิขิต- ธิดา ธีรรัตน -รอน บรรจงสร้าง
* ดอกฟ้าในมือมาร ลิขิต-ดาริณ กรสกุล
*33. นางฟ้าอีดิน (2533)ลิขิต-ณหทัย พิจิตรา -มอริสเค
* ดอกแก้วคำ ลิขิต- ธิดา ธีรรัตน -รอน บรรจงสร้าง
*34. บ่อเพลิงที่โพธิ์ทะเล (2533)ลิขิต-พันนา ฤทธิ์ไกร
* นางฟ้าอีดิน ลิขิต-ณหทัย พิจิตรา -มอริสเค
*35. บาปสวาท (2530)ลิขิต-นาถตยา แดงบุหงา
* บ่อเพลิงที่โพธิ์ทะเล ลิขิต-พันนา ฤทธิ์ไกร
*36. ข้ามฟ้ามาหารัก - (ลิขิต-/ธิดา/เคิร์ก)
* บาปสวาท ลิขิต-นาถตยา แดงบุหงา
37. ไฟเสน่หา(สรพงษ์/ลิขิต)
* ข้ามฟ้ามาหารัก
28. สงครามเมีย (ลิขิต/รักสุดา/จามจุรี)
* ไฟเสน่หา
*39. มายาเพชรฆาต
* สงครามเมีย
*40. ปล.ผมรักคุณ (2527)ลิขิต-อรพรรณ พานทอง
* มายาเพชรฆาต
41. รำปืนลำเพลิน (2538)-ลิขิต/เฉลิมพล มาลาคำ
* ปล.ผมรักคุณ ลิขิต-อรพรรณ พานทอง
*42. รำปืนลำเพลินเลือดเข้าตา - ลิขิต-เฉลิมพลดาริน
*43. เลือดเข้าตาเพลิงอารมณ์ - ลิขิต-ดารินพิมพิไล
*44. เพลิงอารมณ์แผนกับดัก - ลิขิต-พิมพิไลพันนา
45. แม่นาคคืนชีพ(2533)ลิขิต-ชุดาภา
* แผนกับดัก - ลิขิต-พันนา
*46. แม่นาคคืนชีพข้ามฟ้ามาหารัก - ลิขิต-ชุดาภาธิดา
47. นักฆ่า (ปีศาจ)(2537-ลิขิต/ธฺดา/สินาภรณ์)
* ข้ามฟ้ามาหารัก - ลิขิต-ธิดา
*48. นักฆ่า (ปีศาจ)ยากูซ่า - ลิขิต-ธิดา
* ยากูซ่า49. ลายแทงมหาภัย- ลิขิต-รอน-ธิดา
50. ปล้น เช็คบิล(2532)-ลิขิต/เล็ก/ศิรินันท์
* ลายแทงมหาภัย - ลิขิต-รอน-ธิดา
51. นักฆ่าตาปีศาจ (2537-ลิขิต/ธฺดา/สินาภรณ์)
{{ล่าง}}
52. เสือล่าเสือ (2537-ลิขิต/พันนา/เผ่าพันธ์ ก่อนจะสิ้นแสงตะวัน(2533)
 
== ผลงานละครโทรทัศน์ ==
ผู้ใช้นิรนาม