ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดกาฬสินธุ์"

* [[สังข์ทอง ศรีธเรศ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
* [[สุขุมพงศ์ โง่นคำ]] สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ์ แบบบัญชีรายชื่อ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
* [[รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท]] สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ อันดับที่ 44 พรรคประชาธิปัตย์
* [[บุญรื่น ศรีธเรศ]] รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 1
* [[วีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์]] สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย เขตเลือกตั้งที่ 2
ผู้ใช้นิรนาม