ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จิตติพจน์ วิริยะโรจน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล ผู้นำประเทศ
{{เรซูเม}}
| name = จิตติพจน์ วิริยะโรจน์
'''จิตติพจน์ วิริยะโรจน์''' [[สมาชิกวุฒิสภา]] [[จังหวัดศรีสะเกษ]] [[พ.ศ. 2549]] และ [[พ.ศ. 2551]]
| image = จิตติพจน์ วิริยะโรจน์.jpg
| imagesize = 150 px
| order =
| primeminister =
| term_start =
| term_end =
| predecessor =
| successor =
| birth_date = {{วันเกิดและอายุ|2508|10|1}}
| birth_place = [[จังหวัดศรีสะเกษ]]
| death_date =
| death_place =
| spouse =
| religion =
| party =
| signature =
| footnotes =
}}
 
'''จิตติพจน์ วิริยะโรจน์''' [[สมาชิกวุฒิสภา]] [[จังหวัดศรีสะเกษ]] และเป็นพี่ชายของนาย[[พฤฒิชัย วิริยะโรจน์]] [[ผู้แทนการค้าไทย]] ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
== การศึกษา ==
 
* ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จาก [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
== ประวัติ ==
* ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จิตติพจน์ วิริยะโรจน์ เกิดเมื่อวันที่ [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2508]] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จาก[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] และปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] และจาก[[มหาวิทยาลัยเทกซัส ออสติน]]
* [[MBA]] [[University of Texas at Austin]]
 
== การศึกษาทำงาน ==
จิตติพจน์ วิริยะโรจน์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดศรีสะเกษ ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2549 และการเลือกตั้ง พ.ศ. 2551 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ ของวุฒิสภาอีกด้วย<ref>[http://www.senate.go.th/committee/index.php?committee_id=18 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ]</ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
* [[พ.ศ. 2552]] - [[ประถมาภรณ์มงกุฏไทย]] (ป.ม.)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/B/016_1/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]ประจำปี 2552</ref>
* [[พ.ศ. 2553]] - ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/B/014/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2553]</ref>
 
== อ้างอิง ==
*[http://www.senate.go.th/profile/main.php?url=history&senator=6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23 วุฒิสภา]
*[http://www.senate.go.th/committee/index.php?committee_id=23 คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา]
*[http://www.senate.go.th/committee/index.php?committee_id=18 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ]
 
{{เกิดปี|2508}}
{{มีชีวิต}}
[[หมวดหมู่:ชาวศรีสะเกษ]]