ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| footnotes =
}}
'''นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท''' (05 เม.ย. 2495-) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อดีตนักศึกษาหลบหนีเข้าป่าจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 "สหายศรัทธา"เป็นชื่อจัดตั้งในพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย(พคท.)<ref>[http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20100501/113008/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%AA.%E0%B8%AA.%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87.html "สหายศรัทธา"ส.ส.หญิงชี้ขบวนการล้มเจ้ามีจริง ] จากเว็บไซต์ [[กรุงเทพธุระกิจ]]</ref>
'''นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท''' (05 เม.ย. 2495-) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 
== ประวัติ ==
นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท เกิดเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2495 ประถมศึกษา : สตรีกาฬสินธุ์ อนุกูลนารี จ.กาฬสินธุ์ มัธยมศึกษา : ม.ศ. 5 (วิทยาศาสตร์) โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]], ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ บัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตร [[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]] ปริญญาโท : การศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาสังคม [[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]] (ประสานมิตร) <ref>[http://www.democrat.or.th/th/about/board-of-directors/cabinet_members/mpp/detail.php?ID=779 ประวัติ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ] สืบค้นข้อมูล 14 กันยายน 2554 </ref>
ผู้ใช้นิรนาม