ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปลาโนรีหน้าหัก"

หน้าใหม่: {{ตารางจำแนกพันธุ์ | color = pink | name = | image = Phantom Bannerfish - Heniochus pleurotaenia.jpg | image_width = 250px | image_caption ...
(หน้าใหม่: {{ตารางจำแนกพันธุ์ | color = pink | name = | image = Phantom Bannerfish - Heniochus pleurotaenia.jpg | image_width = 250px | image_caption ...)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม