ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปลาสินสมุทรจักรพรรดิ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  10 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ปลาสินสมุทรจักรพรรดิเป็นปลาอีกชนิดหนึ่ง ที่มีความ[[สวย]]งาม จึงนิยมเลี้ยงกันเป็น[[ปลาสวยงาม]] โดยจะต้องจับปลามาจากแหล่งกำเนิดใน[[ทะเล]] จัดว่าเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายชนิดหนึ่ง สามารถฝึกให้กิน[[อาหารปลาสวยงาม|อาหารสำเร็จรูป]]ได้ไม่ยาก โดยต้องทำการเลี้ยงใน[[ตู้ปลา|ตู้]]ที่มีขนาดใหญ่กว่า 60 [[ฟุต]]ขึ้นไป เนื่องจากเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งพฤติกรรมในที่เลี้ยง ปลาสินสมุทรจักรพรรดิเป็นปลาที่มีความก้าวร้าวต่อปลาชนิดเดียวกันหรือวงศ์เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน แต่มีความสุภาพต่อปลาในวงศ์อื่น ๆ
 
ปลาสินสมุทรจักรพรรดิที่พบใน[[อ่าวไทย]]หรือด้านมหาสมุทรแปซิฟิก มีความแตกต่างปลาสินสมุทรจักรพรรดิที่พบในทะเลอันดามัน หรือ มหาสมุทรอินเดีย คือ ไม่มี "เปีย" หรือชายครีบบนที่ยื่นยาวออกมาเป็นเส้นคล้ายกับ[[Pomacanthus annularis|ปลาสินสมุทรวงฟ้า]] (''P. annularis'') ซึ่งเป็นปลาใน[[Pomacanthus|วงศ์สกุลเดียวกัน]] โดยปลาที่มีเปียยื่นยาวออกมาจะมีราคาซื้อขายที่แพงกว่าพวกที่ไม่มี<ref>[http://www.dailyworldtoday.com/newsblank.php?news_id=4966 ปลาสินสมุทรจักรพรรดิ โดย ภวพล จาก[[โลกวันนี้]]]</ref>
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม