ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปลาโนรีเทวรูป"

[[หมวดหมู่:อันดับปลากะพง]]
[[หมวดหมู่:ปลาที่พบในประเทศไทย]]
[[หมวดหมู่:ปลาที่พบในประเทศอินเดีย]]
[[หมวดหมู่:ปลาทวีปอเมริกาใต้]]
[[หมวดหมู่:ปลาแอฟริกา]]
[[หมวดหมู่:ปลาตู้]]
[[de:Halfterfisch]]
ผู้ใช้นิรนาม