ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปลาโนรีครีบยาว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| image = Moorish-pennant-bannerfish.jpg
| image_width = 250px
| image_caption = ภาพแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างปลาโนรีครีบยาว (ขวา) กับ [[ปลาโนรีเทวรูป]] (''Zanclus cornutus'') (ซ้าย) ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก แต่ไม่จัดอยู่ในวงศ์ปลาผีเสื้อ
| image_caption =
| regnum = [[Animal]]ia
| phylum = [[Chordate|Chordata]]
ผู้ใช้นิรนาม