ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระธรรมศีลาจารย์ (สุกรี สุตาคโม)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ท่านได้อุปสมบทเมื่อวันที่ [[7 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2491]] ณ พัทธสีมาวัดหนัง อำเภอบางขุนเทียน จังหวัดธนบุรี โดยมีพระวิเชียรกวี (ฉัตร) วัดหนัง เป็นพระอุปัชณาย์ พระสุนทรศีลสมาจาร (ผล คุตฺตจิตฺโต) วัดหนัง สมัยยังเป็นพระครูภาวนาภิรัตเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระบริหารบรมธาตุ (ประเสริฐ ธมฺมธีโร) วัดนางชี อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี สมัยยังเป็นพระมหาประเสริฐ ป.ธ.๖ อยู่ที่วัดหนัง
== กิจของสงฆ์ ==
หลวงพ่อสุกรี ท่านได้รับตำแหน่งเป็นผู้ช่วย [[พระสุนทรศีลสมาจาร (ผล คุตฺตจิตฺโต)|เจ้าอาวาสในตอนนั้น]] <ref> เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสในปี พ.ศ. 2503 </ref> และได้จำพรรษาอยู่ที่วัดหนัง ช่วยเจ้าอาวาสดูแลวัดจนในปี [[พ.ศ. 2512]] <ref> เป็นเจ้าอาวาสวัดหนังในปี พ.ศ. 2512 </ref> ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนังรูปต่อไปเป็นลำดับที่ 8และเริ่มต้นการปกครองดูแลวัดและได้รับตำแหน่งพระอุปัชฌาย์เมื่อปี [[พ.ศ. 2515]] <ref> เป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อปี พ.ศ. 2515 </ref> และเป็นเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ - หนองแขมในปี [[พ.ศ. 2526]] <ref> เป็นเจ้าคณะอำเภอภาษีเจริญ - หนองแขมในปี พ.ศ. 2526 </ref> และได้พระราชทานสมณศักดิ์หลายพระยศ ดูแลวัดหนังมาตลอดชีพของท่าน
== สมณศักดิ์ </ref>==
 
*พ.ศ. 2491 เป็นพระครูสังฆรักษ์
*พ.ศ. 2500 เป็นพระครูปลัด
*พ.ศ. 2503 เป็นพระครูพิศาลสุตาคม (ผจล.ชท.)
*พ.ศ. 2508 เป็นพระครูพิศาลสุตาคม (ผจล.ชอ.)
*พ.ศ. 2518 เป็นพระวิเชียรกวี
*พ.ศ. 2533 เป็นพระราชรัตนโมลี
*พ.ศ. 2539 เป็นพระเทพวรมุนี
*พ.ศ. 2547 เป็นพระธรรมศีลาจารย์
== มรณภาพ ==
หลวงพ่อท่านถึงแก่มรณภาพในปี [[พ.ศ. 2553]] รวมสิริอายุได้ 83 ปี
230

การแก้ไข