ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาลอม"

 
== การใช้งาน ==
คำว่าชาลอมสามารถใช้ในหน้าที่ต่างๆอย่างหลากหลายทั้งนาม คุณศัพท์ กริยาและกริยาวิเศษณ์ มีการใช้คำว่าชาลอมในการพูดและการเขียนภาษาฮีบรูอย่างหลากหลายในหลายบริบท ดังนี้
* Shalom aleichem (שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם; "ความรู้สึกที่ดีจงมาถึงคุณ" หรือ "ขอให้คุณรู้สึกดี") เป็นการใช้เป็นคำทักทาย มีค่าเท่ากับสวัสดีในภาษาฮีบรู ตัวอย่างเช่น "shabat shalom!" การตอบสนองต่อคำทักทายนี้คือ “ขอให้คุณรู้สึกดี ( עֲלֵיכֶם שָׁלוֹם, aleichem shalom) คำนี้มีที่มาเดียวกันกับภาษาอาหรับ Assalamu alaikum ในเทศกาลซับบาทของชาวยิวจะมีการร้องเพลง “Shalom aleichem”
* ในกอสเปล [[พระเยซู]]มักจะทักทายว่า “ขอให้สันติภาพจงมาสู่คุณ” ซึ่งแปลมาจาก shalom aleichem
44,141

การแก้ไข