ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระธรรมศีลาจารย์ (สุกรี สุตาคโม)"

ท่านได้อุปสมบทเมื่อวันที่ [[7 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2491]] ณ พัทธสีมาวัดหนัง อำเภอบางขุนเทียน จังหวัดธนบุรี โดยมีพระวิเชียรกวี (ฉัตร) วัดหนัง เป็นพระอุปัชณาย์ พระสุนทรศีลสมาจาร (ผล คุตฺตจิตฺโต) วัดหนัง สมัยยังเป็นพระครูภาวนาภิรัตเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระบริหารบรมธาตุ (ประเสริฐ ธมฺมธีโร) วัดนางชี อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี สมัยยังเป็นพระมหาประเสริฐ ป.ธ.๖ อยู่ที่วัดหนัง
== กิจของสงฆ์ ==
หลวงพ่อสุกรี ท่านได้รับตำแหน่งเป็นผู้ช่วย [[พระสุนทรศีลสมาจาร(ผล) คุตฺตจิตฺโต|เจ้าอาวาสในตอนนั้น]] <ref> เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสในปี พ.ศ. 2503 </ref> และได้จำพรรษาอยู่ที่วัดหนัง ช่วยเจ้าอาวาสดูแลวัดจนในปี [[พ.ศ. 2512]] <ref> เป็นเจ้าอาวาสวัดหนังในปี พ.ศ. 2512 </ref> ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนังรูปต่อไปเป็นลำดับที่ 8และเริ่มต้นการปกครองดูแลวัดและได้รับตำแหน่งพระอุปัชฌาย์เมื่อปี [[พ.ศ. 2515]] <ref> เป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อปี พ.ศ. 2515 </ref> และเป็นเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ - หนองแขมในปี [[พ.ศ. 2526]] </ref> เป็นเจ้าคณะอำเภอภาษีเจริญ - หนองแขมในปี พ.ศ. 2526 </ref> และได้พระราชทานสมณศักดิ์หลายพระยศ ดูแลวัดหนังมาตลอดชีพของท่าน
 
== มรณภาพ ==
หลวงพ่อท่านถึงแก่มรณภาพในปี [[พ.ศ. 2553]] รวมสิริอายุได้ 83 ปี
1,222

การแก้ไข