เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.
{{ต้องการอ้างอิง}}
อาณาจักรศรีเกษตรของชาวพยูตั้งอยู่ บริเวณลุ่มแม่น้ำอิรวดีในภาคกลาง และภาคใต้ ของประเทศพม่าในปัจจุบัน เชื่อว่ามีกำเนิดในสมัยต้นพุทธกาล หรือ ก่อน 2500 ปีมาแล้ว โดยชนชาติผิว หรือปยู ซึ่งตั้งบ้านเมืองใกล้กับเมืองแปร ในลุ่มแม่น้ำอิระวดี