ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาณาจักรศรีเกษตร"

 
ต่อมาชนชาติ ปยู นับถือพระพุทธศาสนา และได้รับความเจริญ ทางอักษรศาสตร์จากอินเดีย ในยุคที่รุ่งเรือง อาณาจักรนี้มีอำนาจปกครอง เกือบตลอดแหลมมลายู จนใน พ.ศ. 651 พวกมอญทางใต้ ได้ยกทัพเข้ามารุกราน และอาณาจักรนี้ก็เริ่มเสื่อมลง จนใน พ.ศ. 1375 อาณาจักรน่านเจ้า ก็ยกทัพลงมาทำลายลงโดยสิ้นเชิง หลังจากนั้นก็ตกอยู่ในอำนาจของชนชาติพม่า เมื่อพระเจ้าอโนรทากษัตริย์ แห่งประเทศพม่า ก็แผ่อำนาจเข้ามาแทนที่
 
[[หมวดหมู่:ประวัติศาสตร์พม่า]]