ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มั่น พัธโนทัย"

 
== การดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ==
มั่น พัธโนทัย ได้รับแต่งตั้งเป็น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช และรัฐบาลของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/156/2.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์)]</ref> ต่อมาภายหลัง[[การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2553|การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ]] เมื่อวันที่[[ 31 พฤษภาคม]] และ [[1 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2553]] ซึ่งเกิดกรณีการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีของสมาชิก[[พรรคเพื่อแผ่นดิน]] ทำให้เกิดกระแสความไม่พอใจของ[[พรรคภูมิใจไทย]] จึงมีการปรับโควต้ารัฐมนตรีของพรรคเพื่อแผ่นดิน และดึงพรรคมาตภูมิ เข้าร่วมรัฐบาล โดยนายมั่น พัธโนทัย ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/072/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (รวม ๑๘ ราย)]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอน พิเศษ 72ง วันที่ 8 มิถุนายน 2553</ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม