ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร"

ย้อนการแก้ไขของ สำนักทรัพย์สินฯ (พูดคุย) ไปย�
(ย้อนการแก้ไขของ สำนักทรัพย์สินฯ (พูดคุย) ไปย�)
== องค์ประกอบของเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชุดปัจจุบัน ==
 
=== เครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรฤดูหนาว ประกอบด้วย 2 ชิ้น ===
 
1. พระศกทองคำ ใช้เพชรพลอยทั้งหมด 11,390 เม็ด น้ำหนัก 502.14 กะรัต น้ำหนักทองสุทธิ 1.179.50 กรัม น้ำหนักรวมทั้งหมด 1,279.92 กรัม
2. ผ้าห่มทองคำ ใช้เพชรพลอยทั้งหมด 4,478 เม็ด น้ำหนัก 2,361.30 กะรัต น้ำหนัก 472.26 กรัม น้ำหนักลงยา 27.69 กรัม น้ำหนักทองสุทธิ 4,400 กรัม น้ำหนักรวมทั้งหมด 4,899.95 กรัม
ใช้อัญมณีที่ใช้ในการจัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรฤดูหนาว ชุดใหม่ รวมทั้งหมด 15,868 เม็ด น้ำหนัก 2,863.44 กะรัต น้ำหนัก 572.68 กรัม น้ำหนักลงยา 27.69 กรัม น้ำหนักทองสุทธิ 5.579.50 กรัม รวมน้ำหนักเครื่องทรงพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรฤดูหนาวชุดใหม่ 6,179.87 กรัม
 
===เครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรฤดูร้อน=== ส่วนประกอบรวมทั้งสิ้น 17 ชิ้น
ใชอัญมณีนการจัดสร้างเครื่องทรง1. พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรฤดูร้อนมงกุฎทองคำลงยา รวมใช้เพชรพลอยทั้งหมด 62,297403 เม็ด น้ำหนัก 2,132237.8123 กะรัต น้ำหนัก 42647.5645 กรัม ทองคำ น้ำหนักลงยา 1661,647.2406 กรัม น้ำหนักทองสุทธิลงยาทั้งหมด 7.14555.0078 กรัม รวมน้ำหนักรวมทั้งหมด 71,737750.8029 กรัม
 
2. พระกรรเจียก (ซ้ายและขวา) ใช้เพชรพลอยทั้งหมด 808 เม็ด 126.24 กะรัต น้ำหนัก 25.25 กรัม ทองคำ น้ำหนัก 778.50 กรัม น้ำหนักลงยาทั้งหมด 29.87 กรัม น้ำหนักรวมทั้งหมด 833.62 กรัม
 
3. กรองพระศออินทรธนู ใช้เพชรพลอยทั้งหมด 346 เม็ด 361.76 กะรัต น้ำหนัก 72.35 กรัม ทองคำ น้ำหนัก 1.138.44 กรัม น้ำหนักลงยาทั้งหมด 21.70 กรัม น้ำหนักรวมทั้งหมด 1,232.49 กรัม
 
4. พระสังวาลล้อมเพชร ใช้เพชรพลองทั้งหมด 264 เม็ด 81.78 กะรัต น้ำหนัก 16.36 กรัม ทองคำ น้ำหนัก 230.79 กรัม น้ำหนักลงยาทั้งหมด 4.58 กรัม น้ำหนักรวมทั้งหมด 251.73 กรัม
 
5. ตาบหลัง ใช้พลอดทั้งหมาด 41 เม็ด 123.54 กะรัต น้ำหนัก 24.71 กรัม ทองคำ น้ำหนัก 123.31 กรัม น้ำหนักรวมทั้งหมด 148.02 กรัม
 
6. พระสังวาลสายคู่ ใช้เพชรพลอยทั้งหมด 156 เม็ด 25.41 กะรัต น้ำหนัก 5.08 กรัม ทองคำ น้ำหนัก 203.74 กรัม น้ำหนักรวมทั้งหมด 208.82 กรัม
 
7. พระสังวาลดอกจิก ใช้เพชรพลอยทั้งหมาด 314 เม็ด 218.10 กะรัต น้ำหนัก 43.62 กรัม ทองคำ น้ำหนัก 703.01 กรัม น้ำหนักลงยาทั้งหมด 18.13 กรัม น้ำหนักรวมทั้งหมด 764.76 กรัม
 
8. ตาบข้างและพระสังวาล (ซ้ายและขวา) ใช้เพชรพลอดทั้งหมด 197 เม็ด 77.22 กะรัต น้ำหนัก 15.44 กรัม ทองคำ น้ำหนัก 313.40 กรัม น้ำหนักลงยาทั้งหมด 1.75 กรัม น้ำหนักรวมทั้งหมด 330.60 กรัม
 
9. กระหนกปักพระอังสา (ซ้ายและขวา) ใช้เพชรพลอยทั้งหมด 241 เม็ด 30.89 กะรัต น้ำหนัก 6.18 กรัม ทองคำ น้ำหนัก 261.28 กรัม น้ำหนักลงยาทั้งหมด 3.64 กรัม น้ำหนักรวมทั้งหมด 271.10 กรัม
 
10. ทับทรวง ใช้พลอย 76 เม็ด 119.48 กะรัต น้ำหนัก 23.90 กรัม ทองคำ น้ำหนัก 334.32 กรัม น้ำหนักลงยาทั้งหมด 2.70 กรัม น้ำหนักรวมทั้งหมด 400.44 กรัม
 
11. รัดพระองค์ ใช้เพชรพลอยทั้งหมด 187 เม็ด 317.32 กรัม น้ำหนักลงยาทั้งหมด 2.70 กรัม น้ำหนักรวมทั้งหมด 400.44 กรัม
12. เชิงสนับเพลา (ซ้ายและขวา) ใช้เพชรพลอยทั้งหมด 187 เม็ด 83.47 กะรัต น้ำหนัก 16.69 กรัม ทองคำ น้ำหนัก 296.89 กรัม น้ำหนักลงยาทั้งหมด 9.32 กรัม น้ำหนักรวมทั้งหมด 322.90 กรัม
 
13. กรองเชิงครึ่งซีก (ซ้ายและขวา) ใช้พลอยทั้งหมด 144 เม็ด น้ำหนัก 14.57 กะรัต ทองคำ น้ำหนัก 100.10 กรัม น้ำหนักลงยาทั้งหมด 4.29 กรัม น้ำหนักรวมทั้งหมด 107.30 กรัม
14. ทองข้อพระกร (ซ้ายและขวา) ใช้เพชรพลอยทั้งหมด 344 เม็ด 136.12 กะรัต น้ำหนัก 27.22 กรัม ทองคำ น้ำหนัก 304.38 กรัม น้ำหนักลงยาทั้งหมด 2.98 กรัม น้ำหนักรวมทั้งหมด 334.58 กรัม
 
15. ต้นพระกรเบื้องขวาและซ้ายพาหุรัดหรือทองต้นพระกร (ซ้ายและขวา) ใช้เพชรพลอยทั้งหมด 465 เม็ด 137.47 กะรัต น้ำหนัก 27.49 กรัม ทองคำ น้ำหนัก 424.93 กรัม น้ำหนักลงยาทั้งหมด 6.90 กรัม น้ำหนักรวมทั้งหมด 459.32 กรัม
 
16. พระธำมรงค์ (เล็ก) ใช้เพชรพลอยทั้งหมด 38 เม็ด23.50 กะรัต น้ำหนัก 4.70 กรัม ทองคำน้ำหนัก 25.41 กรัม น้ำหนักรวมทั้งหมด 30.11 กรัม
 
17. พระธำมรงค์ (ใหญ่) ใช้เพชรพลอยทั้งหมด 86 เม็ด 18.95 กะรัต น้ำหลัก 3.79 กรัม ทองคำน้ำหนัก 51.61 กรัม น้ำหนักลงยาทั้งหมด 0.53 กรัม น้ำหนักรวมทั้งหมด 55.93 กรัม
 
อัญมณีที่ใช้ในการจัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรฤดูร้อน ชุดใหม่ รวมทั้งหมด 6,297 เม็ด น้ำหนัก 2,132.81 กะรัต น้ำหนัก 426.56 กรัม น้ำหนักลงยา 166.24 กรัม น้ำหนักทองสุทธิ 7.145.00 กรัม รวมน้ำหนักเครื่องทรงพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรฤดูร้อนชุดใหม่ 7,737.80 กรัม
 
===เครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรฤดูฝน=== ส่วนประกอบรวมทั้งสิ้น 4 ชิ้น
 
ใช้อัญมณีในการจัดสร้างเครื่องทรง1. พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรฤดูฝนศกทองคำ รวมใช้เพชรพลอยทั้งหมด 1512,388266 เม็ด น้ำหนัก 694396.9844 กะรัต น้ำหนัก 139.00 กรัมทองคำ น้ำหนักลงยา 1531,246.5408 กรัม น้ำหนักทองสุทธิ 7.913.84 กรัม รวมน้ำหนักทั้งหมด 81,206325.3837 กรัม
 
2. ผ้าห่มดองทำคำและสบงทองคำ ใช้เพชรพลอยทั้งหมด 2,230 เม็ด น้ำหนัก 172.70 กะรัต ทองคำ น้ำหนัก 5.878.26 กรัม น้ำหนักลงยาทั้งหมด 153.54 กรัม น้ำหนักรวมทั้งหมด 6,066.34 กรัม
==อ้างอิง==
 
3. ผ้าสังฆาฏิทองคำ ใช้เพชรพลอยทั้งหมด 892 เม็ด น้ำหนัก 125.84 กะรัต ทองคำ น้ำหนัก 789.50 กรัม น้ำหนักรวมทั้งหมด 814.67 กรัม
จดหมายเหตุ การสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร,กรมธนารักษ์,กระทรวงการคลัง จัดทำ และพิมพ์ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
 
อัญมณีที่ใช้ในการจัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรฤดูฝน ชุดใหม่ รวมทั้งหมด 15,388 เม็ด น้ำหนัก 694.98 กะรัต น้ำหนัก 139.00 กรัม น้ำหนักลงยา 153.54 กรัม น้ำหนักทองสุทธิ 7.913.84 กรัม รวมน้ำหนักเครื่องทรงพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรฤดูฝนชุดใหม่ 8,206.38 กรัม
==แหล่งข้อมูลอื่น==
http://emuseum.treasury.go.th/th/home
35,491

การแก้ไข