ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พรรคกัมพูชาประชาธิปไตย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ความหมายอื่น|พรรคการเมืองในกัมพูชา|รัฐในอดีตของกัมพูชา|กัมพูชาประชาธิปไตย}}
'''พรรคกัมพูชาประชาธิปไตย''' (Party of Democratic Kampuchea) เป็นพรรคการเมืองใน[[ประเทศกัมพูชา]]ที่สืบเนื่องมาจากพรรคคอมมิวนิสต์ในกัมพูชา หรือ[[เขมรแดง]]เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2524 <ref>[http://www.websitesrcg.com/border/glossary.html Glossary - Thai / Cambodia Border Refugee Camps Website<!-- Bot generated title -->]</ref><ref>Alan John Day, Richard German, and John Campbell (Ed.). ''Political Parties of the World''. 1996. New York: Stockton. p. 109.</ref>มีนโยบายเน้นสังคมนิยมประชาธิปไตย และนิยมคอมมิวนิสต์<ref>Bogdan Szajkowski (Ed.). ''Revolutionary and Dissident Movements of the World''. John Harper Publishing. 2004. p. 54.</ref>
== ประวัติ ==