ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศิลปะไบแซนไทน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ศิลปะคริสเตียนยุคแรก''' (พ.ศ. 640 - 1040) และ '''ศิลปะไบเซนไทน์ไบแซนไทน์''' (พ.ศ.1040 - 1996) [[ศิลปะคริสเตียนยุคแรก]] รับอิทธิพลมาจาก[[ศิลปะโรมัน]]
==สถาปัตยกรรม==
[[ภาพ:Byzan1.jpg|thumb]]
'''อาคารในสมัยแรก''' จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ถูกฆ่าเรื่องศาสนา วิหาร พิธีเจิมน้ำมนต์ ผนังภายนอกอาคารจะถูกปล่อยไว้เรียบ ๆ ทื่อ ๆ ผนังภายในอาคารจะประดับด้วยเศษหินสีแวววาว ส่วนต่างๆของอาคาร เช่น เสารายแบบโรมัน เสาก่ออิฐ หลังคาทรงโค้ง แผนผังอาคารมี 2 แบบ คือ แบบชนิดตามยาว และแบบชนิดศูนย์กลาง ซึ่งมีรากฐานมาจาก[[สถาปัตยกรรมโรมัน]] อาคารที่มีแนวยาวเหมาะสำหรับขบวนพิธีการที่สง่างาม อาคารชนิดมีศูนย์กลาง สำหรับเป็น[[สถูป]]สถานของนักบุญคนสำคัญ แต่ต่อมานิยมสร้าง[[โบสถ์]]แบบมีศูนย์กลางกันมาก อาคารแบบมีศูนย์กลางอาจมี หลายรูปทรง เช่น ทำเป็นรูปทรง[[ไม้กางเขนกรีก]] อยู่ภายในรูปจัตุรัส หรือไม่ก็รูปวงกลม โบสถ์ที่มีผังชนิดมีศูนย์กลางมักทำ[[หลังคาทรงโค้ง]] หรือทรงกลมด้วย อิฐหรือหิน อาคารทรงเรือนโถงขนาดใหญ่มักทำเครื่องบนหลังคาด้วยไม้ท่อน
==จิตรกรรม==
[[ภาพ:Byzan2.jpg|thumb|left]]
ทำบนฝาผนังและแผงไม้ ตลอดจนทำเป็นภาพประกอบเรื่องในหนังสือ เขียนด้วย[[สีฝุ่น]] [[สีขี้ผึ้งร้อน]] และ[[สีปูนเปียกอย่างแห้ง]] แสดงรูปคนกำลังสวดมนต์ และภาพปาฏิหารย์ตอนสำคัญของพระผู้เป็นเจ้าที่นำมาจาก[[พระคัมภีร์เก่า]]และใหม่ หนังสือในสมัยแรกๆ ทำมาจากหนังสัตว์และเป็นหนังสือม้วน ภาพประกอบเรื่องในหนังสือแสดงให้เห็นความเป็นธรรมชาติ โดยแก้ไขให้เป็นเชิงสัญลักษณ์มากกว่าจะเป็นธรรมชาติแท้ ๆ ลักษณะของภาพเป็นรูปแบนและเป็นการใช้สีอย่างประหลาด ๆ
==งานประติมากรรม==
ใน[[ยุคคริสเตียน]]ถูกลดความสำคัญ อันเนื่องมากจากบทบัญญัติใน[[พระคัมภีร์]] เกี่ยวกับรูปเคารพบูชา[[ประติมากรรม]]มักจำกัดอยู่กับงาน ขนาดเล็กๆ ได้แก่งานแกะสลักรูปคนบนโลงศพ ถ้วยและจานโลหะ งาแกะ สลักงาช้าง โกศบรรจุธาตุศักดิ์สิทธิ์
คำว่า "ไบเซนไทน์ไบแซนไทน์ " เรียกตามชื่อ [[จักรวรรดิไบเซนไทน์ไบแซนไทน์]] ที่มีกรุง[[คอนสแตนติโนเปิล]] เป็นเมืองหลวง (ปัจจุบันคือกรุงนคร[[อิสตันบูล]]เมืองหลวงของใน[[ประเทศตุรกี]]) ลักษณะศิลปะไบเซนไทน์ไบแซนไทน์ มีลักษณะคาบเกี่ยวกับศิลปะคริสเตียนอยู่มาก และยังมีสืบเนื่องกันต่อมาเป็นเวลาอีกยาวนาน โดยมีลักษณะศิลปะแบบตะวันออกมาผสมผสานอยู่ด้วย
{{โครงศิลปะ}}
130,084

การแก้ไข