ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกฤตการณ์ปากน้ำ"

==อ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง}}
*[http://www1.mod.go.th/heritage/nation/event112/event112_1.htm กรณีพิพาท ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส เมื่อ ร.ศ. 112] สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม
*Clare Smith, Israel, "The Unrivaled History of the World: Nineteenth Century", Werner Company, Chicago Illinois (1893), pg.# 1862
*Hogan Edmond, Albert, "Pacific blockade", Clarendon Press, Oxford University (1908), pg.# 138-139
9,292

การแก้ไข