ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ไฟล์:BoJ.jpg|thumb|สำนักงานใหญ่ธนาคารกลางญี่ปุ่นในกรุงโตเกียว]]
'''ธนาคารกลางญี่ปุ่น''' ({{Nihongo|日本銀行|''Nippon Ginkō''}}) มักเรียกย่อว่า นิชิงิน ({{nihongo|日銀}}) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในชูโอะ กรุง[[โตเกียว]]<ref>"[http://www.boj.or.jp/en/type/etc/tokyo.htm Guide Map to the Bank of Japan Tokyo Head Office]." Bank of Japan. Retrieved on December 22, 2009.</ref>
 
หลังการผ่านระเบียบธนบัตรธนาคารที่เปลี่ยนแปลงได้ (พฤษภาคม ค.ศ. 1884) ธนาคารกลางญี่ปุ่นออกธนบัตรธนาคารเป็นครั้งแรกใน ค.ศ. 1885 (ปีเมจิที่ 18) แม้จะมีข้อบกพร่องเล็กน้อยบางประการ แต่การทำงานของธนาคารกลางประสบความสำเร็จเป็นส่วนใหญ่ ใน ค.ศ. 1897 ญี่ปุ่นเข้าร่วม[[มาตรฐานทองคำ]]<ref>Nussbaum, "Banks" at {{Google books|p2QnPijAEmEC|p. 70.|page=70}}</ref> และใน ค.ศ. 1899 อดีตธนบัตรธนาคาร "แห่งชาติ" ได้หมดอายุลงอย่างเป็นทางการ
 
ธนาคารกลางญี่ปุ่นดำเนินการอย่างต่อเนื่องนับแต่ก่อตั้งขึ้น อย่างไรก็ตาม มีการจัดระบบองค์กรใหม่ใน ค.ศ. 1942 ภายใต้พระราชบัญญัติธนาคารญี่ปุ่น ค.ศ. 1942 ({{lang-ja|日本銀行法 昭和17年法律第67号}}) และมีช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองสั้น ๆ ระหว่างการยึดครองญี่ปุ่น เมื่อการทำงานของธนาคารถูกชะลอไป และมีการออกเงินตราทางทหาร ใน ค.ศ. 1949 มีการจัดระบบองค์กรใหม่อีกครั้ง<ref name="nussbaum708">Nussbaum, Louis Frédéric ''et al.'' (2005). "Nihon Ginkō" in {{Google books|p2QnPijAEmEC|''Japan encyclopedia,'' p. 708.|page=708}}</ref>
 
ในคริสต์ทศวรรษ 1970 บรรยากาศการทำงานของธนาคารพัฒนาไปพร้อมกับการเปลี่ยนผ่านจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราคงที่ และเศรษฐกิจค่อนข้างปิด มาเป็นเศรษฐกิจเปิดขนาดใหญ่ที่มีอัตราแลกเปลี่ยนที่ค่าเปลี่ยนแปลงได้<ref>Cargill, [http://books.google.com/books?id=f3s47HWB8g8C&pg=PA197&dq=bank+of+Japan&client=firefox-a p. 197.]</ref>