ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยยันต์)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยยันต์)''' เป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ดำรงตำแหน่งสูงสุดของขุนนาง(ข้าราชการ)ไทยในสมัยนั้น คือตำแหน่ง[[สมุหกลาโหม]] เมื่อ [[พ.ศ. 2438|พ.ศ. ๒๔๓๘]] นอกจากจะเป็นข้าราชการที่กล้าหาญ ซื่อตรงจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองและ[[พระมหากษัตริย์]]แล้ว ท่านยังเป็นบุคคลที่ใจบุญใฝ่ในธรรมะ มีเมตตากรุณา เมื่อครั้งที่ท่านมา[[ทอดกฐิน]] ณ [[วัดบางขวาง]] [[อำเภอเมืองนนทบุรี|อำเภอเมือง]] [[จังหวัดนนทบุรี]] ท่านทราบว่าพระครูศีลาภิรมต้องการเงินสร้างโรงเรียน ท่านจึงบริจาคเงินจำนวน ๑๐๐ [[ชั่ง]]สร้างอาคารหลังแรกขึ้นได้รับการขนานนามว่า '''โรงเรียนรัตนาธิเบศร์''' เป็นโรงเรียนแห่งแรกของจังหวัดนนทบุรี จึงถือได้ว่าท่านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์นอกจากจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ของประเทศแล้วท่านยังเป็นผู้ให้กำเนิดสถาบันการศึกษาแห่งแรก ของจังหวัดนนทบุรีด้วย
เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยยันต์)
เป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ดำรงตำแหน่งสูงสุดของขุนนาง(ข้าราชการ)ไทยในสมัยนั้น
คือตำแหน่งสมุหกลาโหม เมื่อพ.ศ.๒๔๓๘นอกจากจะเป็นข้าราชการ
ที่กล้าหาญ ซื่อตรงจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองและพระมหากษัตริย์แล้ว
ท่านยังเป็นบุคคลที่ใจบุญใฝ่ในธรรมะ มีเมตตากรุณา เมื่อครั้งที่ท่าน
มาทอดกฐิน ณ วัดบางขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ท่านทราบว่า
พระครูศีลาภิรมต้องการเงินสร้างโรงเรียน ท่านจึงบริจาคเงิน
จำนวน๑๐๐ชั่งสร้างอาคารหลังแรกขึ้นได้รับการขนานนามว่า
"โรงเรียนรัตนาธิเบศร์"เป็นโรงเรียนแห่งแรกของจังหวัดนนทบุรี
จึงถือได้ว่าท่านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์นอกจากจะเป็นข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่ ของประเทศแล้วท่านยังเป็นผู้ให้กำเนิดสถาบันการศึกษา
แห่งแรก ของจังหวัดนนทบุรีด้วย
 
==ตำแหน่ง==
*พระนรินทรราชเสนี ปลัดบัญชี กรมพระกลาโหม
*พระยาเทพประชุม ปลัดทูลฉลอง กรมพระกลาโหม
*เจ้าพระยาพลเทพ ตำแหน่งเสนาบดี กระทรวงเกษตราธิการ ([[พ.ศ. 2429|พ.ศ. ๒๔๒๙]])
*เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ตำแหน่งสมุหกลาโหม (พ.ศ. ๒๔๓๘)
 
เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เป็นข้าราชการตัวอย่างที่มีความดีพร้อม เป็นผู้ที่เสียสละเห็นแก่ความสงบความเจริญของบ้านเมือง จึงเป็นที่รักใคร่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เห็นได้จากการดำรงตำแหน่งสูงสุดทางราชการได้ยาวนานตลอดจนสิ้นอายุขัย
เห็นแก่ความสงบความเจริญของบ้านเมือง จึงเป็นที่รักใคร่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เห็นได้จากการดำรงตำแหน่งสูงสุดทางราชการได้ยาวนานตลอดจนสิ้นอายุขัย
ท่านถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๔ รวมอายุได้ ๘๑ ปี
 
ท่านถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ [[9 กันยายน|๙ กันยายน]] [[พ.ศ. 2444|พ.ศ. ๒๔๔๔]] รวมอายุได้ ๘๑ ปี
[[หมวดหมู่:ขุนนางไทย]]
 
[[หมวดหมู่:บรรดาศักดิ์ชั้นเจ้าพระยา]]
{{วิกิประเทศไทย}}
36,094

การแก้ไข