ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยยันต์)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
แห่งแรก ของจังหวัดนนทบุรีด้วย
 
==ตำแหน่ง==
ตำแหน่งทางราชการของเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยยันต์)
===สมัยรัชกาลที่ ๔===
* ขุนสมุทรโคจร กรมมหาดเล็ก
===สมัยรัชกาลที่ ๕===
*พระนรินทรราชเสนี ปลัดบัญชี กรมพระกลาโหม
*พระยาเทพประชุม ปลัดทูลฉลอง กรมพระกลาโหม
*เจ้าพระยาพลเทพ ตำแหน่งเสนาบดี กระทรวงเกษตราธิการ (พ.ศ. ๒๔๒๙)
*เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ตำแหน่งสมุหกลาโหม (พ.ศ.๒๔๓๘)
 
เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์เป็นข้าราชการตัวอย่างที่มีความดีพร้อม เป็นผู้ที่เสียสละ
เห็นได้จากการดำรงตำแหน่งสูงสุดทางราชการได้ยาวนานตลอดจนสิ้นอายุขัย
ท่านถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๔ รวมอายุได้ ๘๑ ปี
 
[[หมวดหมู่:ขุนนางไทย]]
วิกิประเทศไทย