ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระปัจเจกพุทธเจ้า"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* [http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=32&A=147&Z=289 ปัจเจกพุทธาปทาน ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๒]
{{จบอ้างอิง}}
 
{{พระพุทธเจ้า}}
 
[[หมวดหมู่:บุคคลในศาสนาพุทธ]]
20,554

การแก้ไข