ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอมิตาภพุทธะ"

* ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ ษัฏเสน. พระพุทธศาสนาแบบทิเบต.กทม.ศูนย์ไทยทิเบต.2538
 
{{พระพุทธเจ้า}}
{{พระธยานิพุทธะ}}
{{เทพในคติพุทธศาสนาแบบญี่ปุ่น}}
 
20,554

การแก้ไข