ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สังสารวัฏ"

(r2.6.4) (โรบอต แก้ไข: pl:Sansara)
== ความหมาย ==
 
'''สังสาร''' หรือ '''สงสาร''' แปลว่า ความท่องเที่ยวไป ในทาง[[พุทธศาสนา]]หมายถึง [[การเวียนว่ายตายเกิด]] มิใช่หมายถึงความรู้สึกหวั่นไหวด้วยความกรุณาเมื่อเห็นผู้อื่นได้รับความ[[ทุกข์]]
 
'''สังสารวัฏ''' แปลว่า ความท่องเที่ยวไปในอาการที่เป็นวัฏฏะ การหมุนวนอยู่ใน[[สงสาร]] คือการเวียนว่ายตายเกิด เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า '''วัฏสงสาร'''
 
'''สงสารวัฏ''' หมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆ ของสัตว์โลกด้วยอำนาจ[[กิเลส]] [[กรรม]] [[วิบาก]] หมุนวนอยู่เช่นนั้นตราบเท่าที่ยังตัดกิเลส กรรม วิบากไม่ได้ <ref>[[สมเด็จพระญาณสังวร]] (สุวัฑฒนมหาเถระ) ''สัมมาทิฏฐิ'' ตามพระเถราธิบายของ ท่านพระสารีบุตรเถระ</ref> <ref>[[พระธรรมกิตติวงศ์]] (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ [[ราชบัณฑิต]] ''พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด คำวัด'', [[วัดราชโอรสาราม]] กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548</ref>
130,771

การแก้ไข