ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาสนวิหารอัสสัมชัญ"

(ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ครับ)
 
== ประวัติ ==
โบสถ์อัสสัมชัญ ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในราวปี [[พ.ศ. 2352]] โดยบาทหลวง ปาสกัล
โบสถ์อัสสัมชัญสร้างขึ้นเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่[[พระนางมารีอา]]ได้รับเกียรติยกขึ้น[[สวรรค์]] แล้วเสร็จ ในปี [[พ.ศ. 2365]] และได้รับสถาปนาเป็น อาสนวิหารอัสสัมชัญ ในปีถัดมา ตั้งแต่นั้นมา อัสสัมชัญได้เป็นที่พำนักของบรรดามุขนายกผู้เป็นประมุข[[มิสซังสยาม]]ในสมัยนั้น ทั่วบริเวณดังกล่าวเป็นชานเมืองกรุงเทพฯ และครอบครัว[[คริสตัง]]ซึ่งค่อยๆโยกย้ายมาตั้ง บ้านเรือนอยู่ข้างๆวัด จนถึงปี [[พ.ศ. 2407]] เมื่อเมืองได้ขยายไปจนถึงบริเวณดังกล่าวและจำนวนคริสตังได้เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องตั้งบริเวณนั้นให้เป็น[[คริสตชน]] ดังนั้น ในปี [[พ.ศ. 2407]] พระคุณเจ้าดือปองด์ จึงตั้งอัสสัมชัญเป็นกลุ่ม คริสตชนอย่างเป็นทางการคุณพ่อ [[ฟรังซัว ยอเซฟ ชมิตต์]] เป็นอธิการโบสถ์องค์แรก
 
โบสถ์อัสสัมชัญสร้างขึ้นเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่[[พระนางมารีอา]]ได้แม่พระรับเกียรติยกขึ้น[[สวรรค์]] แล้วเสร็จ ในปี [[พ.ศ. 2365]] และได้รับสถาปนาเป็น อาสนวิหารอัสสัมชัญ ในปีถัดมา ตั้งแต่นั้นมา อัสสัมชัญได้เป็นที่พำนักของบรรดา[[มุขนายก]]ผู้เป็นประมุข[[มิสซังสยาม]]ในสมัยนั้น ทั่วบริเวณดังกล่าวเป็นชานเมืองกรุงเทพฯ และครอบครัว[[คริสตัง]]ซึ่งค่อยๆโยกย้ายมาตั้ง บ้านเรือนอยู่ข้างๆวัด โบสถ์ จนถึงปี [[พ.ศ. 2407]] เมื่อเมืองได้ขยายไปจนถึงบริเวณดังกล่าวและจำนวนคริสตังได้เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องตั้งบริเวณนั้นให้เป็น[[คริสตชน]] ดังนั้น ในปี [[พ.ศ. 2407]] พระคุณเจ้าดือปองด์ ดูว์ปงจึงตั้งอัสสัมชัญเป็นกลุ่ม คริสตชนอย่างเป็นทางการ คุณพ่อ [[ฟรังซัว ยอเซฟ ชมิตต์]] เป็นอธิการโบสถ์องค์แรก
ในต่อมาปี [[พ.ศ. 2485]] ได้เกิดสงคราม เครื่องบินทิ้งระเบิดในบริเวณวัด อัสสัมชัญ ทั้งระเบิดทำลายและระเบิดเชื้อเพลิง อาคารต่างๆรอบวัดได้รับความเสียหายอย่างมาก หมู่บ้านคริสตังก็ถูก เผา ทำลายหมด อาสนวิหารด้านซ้ายได้ถูกระเบิดทำให้ได้รับความเสียหายมาก ทั้งกำแพง ประตูหน้าต่าง ประจก คุณพ่อแปรูดงต้องซ่อมแซมหมดทุกอย่าง
 
ในต่อมาปี [[พ.ศ. 2485]] ได้เกิดสงคราม เครื่องบินทิ้งระเบิดในบริเวณวัด โบสถ์อัสสัมชัญ ทั้งระเบิดทำลายและระเบิดเชื้อเพลิง อาคารต่างๆ รอบวัดโบสถ์ได้รับความเสียหายอย่างมาก หมู่บ้านคริสตังก็ถูก เผา ทำลายหมด อาสนวิหารด้านซ้ายได้ถูกระเบิดทำให้ได้รับความเสียหายมาก ทั้งกำแพง ประตูหน้าต่าง ประจก คุณพ่อแปรูดงต้องซ่อมแซมหมดทุกอย่าง
ในปี [[พ.ศ. 2527]] [[สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2]] ได้เสด็จเยือนประเทศไทย [[พระคาร์ดินัล]] [[ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู]] ได้ถือเป็นเกียรติอัญเชิญสมเด็จพระสันตะปาปา เสด็จมาเยี่ยมเยือนอาสนวิหารอัสสัมชัญ และอวยพระพรแก่บรรดา[[บาทหลวง]] [[คณะนักบวชคาทอลิก|นักบวชชายหญิง]]ทุกคณะ พร้อมด้วยบรรดาคริสตังที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่น ระหว่างปี พ.ศ. 2526-2532 คูณพ่อชุมภา คูรัตน์ เห็นว่าภายในอาสนวิหารอัสสัมชัญจำเป็นต้องได้รับการตกแต่งเสียใหม่ จึงได้ทำการตกแต่ง และซ่อมแซมอาสนวิหารในเวลาเดียวกัน พร้อมทั้งได้จัดทำพระแท่นบูชาและพื้นที่บริเวณพระแท่นเสียใหม่ และได้รับการยกย่องให้เป็นอาสนวิหารที่มีความงดงามที่สุดในประเทศไทย
 
ในปี [[พ.ศ. 2527]] [[สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2]] ได้เสด็จเยือนประเทศไทย [[พระคาร์ดินัล]] [[ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู]] ได้ถือเป็นเกียรติอัญเชิญสมเด็จพระสันตะปาปา เสด็จมาเยี่ยมเยือนอาสนวิหารอัสสัมชัญ และอวยพระพรแก่บรรดา[[บาทหลวง]] [[คณะนักบวชคาทอลิก|นักบวชชายหญิง]]ทุกคณะ พร้อมด้วยบรรดาคริสตังที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่น ระหว่างปี พ.ศ. 2526-2532 คูณพ่อชุมภา คูรัตน์ เห็นว่าภายในอาสนวิหารอัสสัมชัญจำเป็นต้องได้รับการตกแต่งเสียใหม่ จึงได้ทำการตกแต่ง และซ่อมแซมอาสนวิหารในเวลาเดียวกัน พร้อมทั้งได้จัดทำพระแท่นบูชาและพื้นที่บริเวณพระแท่นเสียใหม่ และได้รับการยกย่องให้เป็นอาสนวิหารที่มีความงดงามที่สุดในประเทศไทย
 
== อ้างอิง ==