ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิแห่งอินเดีย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* [[สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย|สมเด็จพระราชินีนาถ-สมเด็จพระจักรพรรดินีนาถวิกตอเรีย]]
* [[สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 แห่งสหราชอาณาจักร|สมเด็จพระเจ้า-สมเด็จพระจักรพรรดิเอ็ดเวิร์ดที่ 7]]
* [[สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5 แห่งสหราชอาณาจักร|สมเด็จพระเจ้า-สมเด็จพระจักรพรรดิจอร์จที่จักรพรรดิอร์จที่ 5]]
* [[สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 8|สมเด็จพระเจ้า-สมเด็จพระจักรพรรดิเอ็ดเวิร์ดที่ 8]]
* [[สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6|สมเด็จพระเจ้า-สมเด็จพระจักรพรรดิจอร์จที่ 6]]
* [[สมเด็จพระราชินีอเล็กซานดรา แห่งเดนมาร์ก|สมเด็จพระราชินี-สมเด็จพระจักรพรรดินีอเล็กซานดรา]] (ในสมเด็จพระเจ้า-สมเด็จพระจักรพรรดิเอ็ดเวิร์ดที่ 7)
* [[สมเด็จพระราชินีแมรี แห่งเท็ค|สมเด็จพระราชินี-สมเด็จพระจักรพรรดินีแมรี]] (ในสมเด็จพระเจ้า-สมเด็จพระจักรพรรดิจอร์จที่ 5)
* [[วอลลิส ดัชเชสแห่งวินด์เซอร์]] (ในสมเด็จพระเจ้า-สมเด็จพระจักรพรรดิเอ็ดเวิร์ดที่ 8)
* [[สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ โบวส์-ลีออน|สมเด็จพระราชินี-สมเด็จพระจักรพรรดินีเอลิซาเบธ]] (ในสมเด็จพระเจ้า-สมเด็จพระจักรพรรดิจอร์จที่ 6)
 
165

การแก้ไข