ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์"

 
== รายพระนามผู้ทรงถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ ==
=(เรียงตามลำดับของเวลา)=
{{ต้องการอ้างอิง}}
* [[สมเด็จพระเจ้าทองลัน]] พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 4 แห่งกรุงศรีอยุธยา
* [[พระรัษฎาธิราช]] พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 12 แห่งกรุงศรีอยุธยา
* [[พระศรีเสาวภาคย์]] พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงศรีอยุธยา
* [[สมเด็จพระเชษฐาธิราช]] พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 22 แห่งกรุงศรีอยุธยา
* [[สมเด็จพระอาทิตยวงศ์]] พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 23 แห่งกรุงศรีอยุธยา
* [[สมเด็จเจ้าฟ้าไชย]] พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 25 แห่งกรุงศรีอยุธยา
* [[สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา]] พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 26 แห่งกรุงศรีอยุธยา
* กรมหมื่นจิตรสุนทร กรมหมื่นสุนทรเทพ และกรมหมื่นเสพภักดี ([[เจ้าสามกรม]]) พระราชโอรสใน[[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ]]
* [[สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี]]
* [[สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าสุพันธวงศ์ กรมขุนกษัตรานุชิต]] (รัชสมัย รัชกาลที่ 2)
* [[พระองค์เจ้าชายอรนิกา]]พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
* [[สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าสุพันธวงศ์ กรมขุนกษัตรานุชิต]] (รัชสมัย รัชกาลที่ 2)
* [[เจ้าจอมมารดาสำลี]]พระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และเป็นพระมเหสีใน[[สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์]] [[วังหน้า]]ในรัชกาลที่ 2
* [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไกรสร กรมหลวงรักษ์รณเรศ]] (หม่อมไกรสร) พระราชโอรสใน[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]] (เป็นพระราชวงศ์องค์สุดท้ายที่ถูกสำเร็จโทษด้วยวิธีนี้<ref>[http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php?topic=531.0]</ref>)
* [[สมเด็จพระอาทิตยวงศ์]] พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 23 แห่งกรุงศรีอยุธยา
 
== ความเห็นของนักวิชาการ ==
ผู้ใช้นิรนาม