ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สนธิสัญญาลอนดอน (1913)"

== เงื่อนไข ==
เงื่อนไขที่บังคับใช้โดยมหาอำนาจ มีดังนี้<ref>[http://www.zum.de/psm/div/tuerkei/mowat120.php (HIS,P) Treaty of Peace between Greece, Bulgaria, Montenegro, Serbia on the one part and Turkey on the other part. (London) May 17/30, 1913<!-- Bot generated title -->]</ref>
* ดินแดนยุโรปทั้งหมดของจักรวรรดิออตโตมันทางตะวันตกของเส้นระหว่าง Enez บน[[ทะเลอีเีจียนอีเจียน]] และ Midia บน[[ทะเลดำ]] จะถูกผนวกเข้ากับสันนิบาตบอลข่าน ยกเว้นอัลเบเนีย
* จักรวรรดิออตโตมันผนวก[[เกาะครีต]] ขณะที่ปล่อยให้มหาอำนาจพิจารณาชาตะกรรมของหมู่เกาะอื่นในทะเลอีเจียน
* ชายแดนของอัลเบเนียและปัญหาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอัลเบเนียจะถูกตกลงโดยมหาอำนาจ