ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาลอม"

เพิ่มขึ้น 4,048 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
ชาลอมในภาษาฮีบรูมักจะถูกแปลเป็นคำใน[[ภาษากลุ่มโรมานซ์]]ว่าสันติภาพ เช่น [[ภาษาอังกฤษ]]ว่า peace [[ภาษาสเปน]]และ[[ภาษาโปรตุเกส]]ว่า paz [[ภาษาฝรั่งเศส]]ว่า paix [[ภาษาอิตาลี]]ว่า pace และ[[ภาษาละติน]]ว่า pax คำว่า pax ในภาษาละตินหมายถึงสันติภาพแต่ยังใช้ในความหมายของการสงบศึกหรือสนธิสัญญา จากการได้รับความหมายและการใช้ในภาษาละติน ภาษากลุ่มโรมานซ์ส่วนใหญ่จึงใช้ในความหมายอย่างเดียวกัน รวมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงด้วย (เช่น เกี่ยวกับบุคคล สังคม หรือการเมือง) คำว่า peace เป็นคำที่สำคัญในจารึกและวรรณกรรมศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์ eirene เป็นคำ[[ภาษากรีก]]ที่แปลไปจากคำว่า peace หมายถึงความสงบและการพักผ่อน ความสำคัญทางทฤษฎีของสันติภาพใน[[ศาสนาคริสต์]]จะเข้าใจได้ดีขึ้นจากความหมายของคำว่า ชาลอม
 
ชาลอม ในการแปลตรงตัวและข้อความที่สืบเนื่องมาจาก[[ไบเบิล]]ของชาวคริสต์มีความหมายมากกว่าสถานะของจิตใจ ความรู้สึกหรือสวัสดิภาพ จากรากศัพท์ภาษาฮีบรู shalam หมายถึงปลอดภัยหรือสมบูรณ์ และความหมายใกล้เคียงคือเป็นมิตรหรือแลกเปลี่ยนกัน ชาลอม โดยคำจำกัดความ แสดงถึงความจริงและความหวังของความเป็นปัจเจกบุคคลทั้งหมด ภายในความสัมพันธ์ในสังคมและระดับโลก ในการพูดว่าสนุกและสันติภาพ มีความหมายถึงสถานะของสวัสดิภาพซึ่งไม่มีการแทรกแซงหรือ[[สงคราม]] ความสมบูรณ์กลายเป็นศูนย์กลางของชาลอมดังที่เราจะเห็นได้ในความหมายของตัวมันเอง ในคำที่พัฒนาไปจากรากศัพท์ shalam ในตัวอย่างการใช้ทั้งในคัมภีร์ของชาวยิวและชาวคริสต์และคำที่ใกล้เคียงในภาษากลุ่มเซมิติกอื่นๆ
 
ชาลอมที่เป็นคำนามหมายถึงความปลอดภัย สบายดีและความสุข อาจจะใช้หมายถึงสวัสดิภาพ เช่นเกี่ยวกับสุขภาพหรือสันติภาพ ในรูปกริยา shalam จะให้ความหมายในเชิงลึกของคำนี้ ถ้าแปลตรงตัว shalam ให้สัญลักษณ์ของสถานะที่ปลอดภัยและชี้ให้เห็นถึงความสมบูรณ์แบบ การใช้ในคัมภีร์ ชาลอมอธิบายการกระทำที่นำไปสู่สถานะของการมีเสียง หรือรู้สึกดีอย่างทั่วถึง ชาลอมไม่ได้กล่าวถึงเฉพาะสถานะแต่รวมถึงกระบวนการ กิจกรรมและการเคลื่อนไหวไปสู่ความสมบูรณ์นั้น กษัตริย์เจมส์ได้ให้ความหมายของชาลอมหรือ shalam ได้แก่ การฟื้นฟูสู่สภาพเดิม มีสันติภาพหรือสร้างสันติภาพ การกู้คืน สันติภาพ ความสำเร็จ ความรู้สึกดี ทั้งหมด
 
== การใช้เป็นชื่อ ==
=== ใช้เป็นชื่อพระเจ้า ===
=== ใช้เป็นชื่อเหตุการณ์ ===
[[สงครามเลบานอน พ.ศ. 2525]] มีชื่อเรียกในภาษาฮีบรูว่า Milhemeth Shlom Hagalil ({{lang-he| מלחמת שלום הגליל}}) ซึ่งหมายถึงสงครามเพื่อสันติภาพแห่งกาลิลี
== ในฐานะชื่อองค์กร ==
ชาลอมเป็นส่วนหนึ่งของชื่อองค์ กรซึ่งเกี่ยวข้องกับสันติภาพระหว่าง[[อิสราเอล]]กับ[[ชาวอาหรับ]] ได้แก่ Brit Tzedek v Shalom, Brit Shalom, Gush Shalom, Hevel Shalom, Neve Shalom, Shalom Achshav, Shalom Sesame, Beth Israel JMI - Shalom,Shalom (รายการโทรทัศน์ใน[[โฮโนลูลู]] [[ฮาวาย]])
=== อื่นๆ ===
* SS Shalom เป็นเรือขนส่งที่สร้างโดย Zim Lines, อิสราเอล (พ.ศ. 2507 - 2510)