ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัฏจักรไนโตรเจน"

(r2.7.1) (โรบอต เพิ่ม: kk:Азот айналымы)
 
== หลักการแปลงสภาพพื้นฐาน ==
แหล่งกำเนิดหลักของไนโตรเจนนั้นมาจาก[[อากาศ]] ซึ่งอยู่ในรูปของ N<sub>2</sub> ในอากาศอยู่ประมาณ 78% ก๊าซไนโตรเจนนี้คือส่วนสำคัญในกระบวนการทางชีววิทยาหลายกระบวนการ เช่นการที่ไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบใน[[กรดอะมิโน]] (ที่จริงแล้วคำว่า "อะมิโน" มาจากก๊าซ[[^^]]ซึ่งมีไนโตรเจนประกอบเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่) , เป็นองค์ประกอบใน[[โปรตีน]] และเป็นสารหลักๆ ในสารทั้ง 4 ที่อยู่ใน[[กรดนิวคลีอิก]]ต่างๆ เช่น [[กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก|DNA]] วัฏจักรไนโตรเจนเป็นส่วนที่จำเป็นในการแปลงสภาพจากไนโตรเจนในรูปของก๊าซไปสู่รูปแบบสารที่[[สิ่งมีชีวิต]]สามารถนำไปใช้ได้
 
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องการไนโตรเจนในรูปแบบต่างๆกัน แต่มีสิ่งมีชีวิตไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่ตรึงก๊าซไนโตรเจนจากบรรยากาศมาใช้ได้
ผู้ใช้นิรนาม