ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โขน"

เมื่อ [[พ.ศ. 2339]] ในสมัยของ[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]] รัชกาลที่ 1 มีการเล่นโขนในงานฉลอง[[กระดูก|อัฐิ]]สมเด็จพระปฐมบรมชนกาธิราช โดยโขน[[วังหน้า]]เป็นทัพ[[ทศกัณฐ์]]ฝ่ายลงกา และโขน[[วังหลัง]]เป็นทัพ[[พระราม]]ฝ่ายพลับพลา แลัวยกทัพมาเล่นรบกันในท้องสนามหน้า[[พลับพลา]] ดังปรากฏใน[[พงศาวดาร|พระราชพงศาวดาร]]ความว่า ''"ในการมหรสพสมโภชพระบรมอัฐิครั้งนั้น มี[[โขนชักรอก]]โรงใหญ่ ทั้งโขนวังหลังและวังหน้า แล้วประสมโรงเล่นกันกลางแปลง เล่นเมื่อศึกทศกัณฐ์ยกทัพกับสิบขุนสิบรถ โขนวังหลังเป็นทัพพระราม ยกไปแต่ทาง[[พระบรมมหาราชวัง]] โขนวังหน้าเป็นทัพทศกัณฐ์ ยกออกจากพระราชวังบวรฯ มาเล่นรบกันในท้องสนามหน้าพลับพลา ถึงมี[[ปืน]]บาเหรี่ยมรางเกวียนลากออกมายิงกันดังสนั่นไป"''
 
ซึ่งการแสดงโขนในครั้งนั้น เกิดการรบกันจริงระหว่างผู้แสดงทั้งสองฝ่าย จนเกิดการบาดหมางกันขึ้นระหว่างวังหน้าและวังหลัง จนกระทั่ง[[สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดี]] และ[[สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์]] สมเด็จพระพี่นางทั้งสองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ[[สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท]] ต้องเสด็จมาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้แก่วังหน้าและวังหลัง ทั้งสองฝ่ายจึงยอมเลิกบาดหมางซึ่งกันและกัน ทำให้เป็นข้อสันนิษฐานว่าเหตุใดการแสดงโขนกลางแปลงจึงนิยมแสดงตอนยกทัพรบและการรบบนพื้น<ref name="โขนกลางแปลง">โขนกลางแปลง, โขน, ธนิต อยู่โพธิ์, องค์การค้าของคุรุสภา, 2538, หน้า 48, เลขหมู่หนังสือ 793. 3209593, ISBN 974-000-849-4</ref> มีเครื่องดนตรีวงปี่พาทย์ไม่ต่ำกว่าสองวงในการบรรเลง<ref>[http://www.artbangkok.com/detail_page.php?sub_id=347 การแสดงโขนกลางแปลงในสมัยรัชกาลที่ 1 ระหว่างฝ่ายพลับพลาวังหน้าและฝ่ายลงกาวังหลัง]</ref>
 
=== โขนนั่งราว ===
35,491

การแก้ไข