ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เสียงพยัญชนะนาสิก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ภาษาไทย]] [[ภาษาอังกฤษ]] [[ภาษาเยอรมัน]] [[ภาษาจีนกลาง]] ฯลฯ ล้วนมีเสียง {{IPA|[m]}}, {{IPA|[n]}} และ {{IPA|[ŋ]}} แต่บางภาษาก็มีมากกว่านั้น เช่น[[ภาษาทมิฬ]]มีอักษรแต่ละตัวแทนเสียง {{IPA|[m]}}, {{IPA|[n̪]}}, {{IPA|[n]}}, {{IPA|[ɳ]}}, {{IPA|[ɲ]}} และ {{IPA|[ŋ]}} ได้แก่ ம, ந, ன, ண, ஞ และ ங ตามลำดับ
 
ภาษาคาตาลัน ภาษาออกซิตัน ภาษาสเปน และภาษาอิตาลีมีเสียง {{IPA|[m]}}, {{IPA|[n]}}, {{IPA|[ɲ]}} เป็น[[หน่วยเสียง|หน่วยเสียงหลัก]] (phoneme) และมี {{IPA|[ɱ]}}, {{IPA|[ŋ]}} เป็น[[หน่วยเสียงย่อยแปร]] (allophone) (สำเนียงภาษาสเปนในอเมริกาบางสำเนียง ไม่มีเสียงนาสิกฐานเพดานแข็ง มีแต่เพียงเสียงนาสิกที่[[ลิ้นส่วนหน้าสู่เพดานแข็ง]] (palatalized nasal) {{IPA|[nʲ]}} ''นย'' เหมือนในคำอังกฤษ canyon)
 
คำว่า เสียงหยุดนาสิก มักจะถูกย่อเหลือเพียงแค่ เสียงนาสิก อย่างไรก็ตามก็มีเสียงนาสิกอื่น ๆ เช่น เสียงเสียดแทรกนาสิก เสียงสะบัดลิ้นนาสิก และ[[เสียงสระนาสิก]] เช่นในภาษาฝรั่งเศส ภาษาโปรตุเกส ภาษาคาตาลัน (บางสำเนียง) [[ภาษาโยรูบา]] [[ภาษากเบ]] ภาษาโปแลนด์ และ[[ภาษาสโลวีเนีย]]สำเนียง[[ลยูบลยานา]] ในสัญลักษณ์สัทอักษรสากล เสียงสระนาสิกแสดงด้วยเครื่องหมาย[[ทิลเดอ]] (~) ไว้เหนือสระ เช่น คำฝรั่งเศส sang {{IPA|[sɑ̃]}} ออกเสียงคล้าย ''ซอง'' แต่ไม่ใช่เสียงสะกด
 
== ภาษาที่ไม่มีเสียงนาสิก ==
ภาษาเพียงส่วนน้อยประมาณ 2.3% ของโลก ไม่มีเสียงพยัญชนะนาสิก <ref>Maddieson, Ian. 2008. Absence of Common Consonants. In: Haspelmath, Martin & Dryer, Matthew S. & Gil, David & Comrie, Bernard (eds.) The World Atlas of Language Structures Online. Munich: Max Planck Digital Library, chapter 18. Available online at http://wals.info/feature/18. Accessed on 2008-09-15.</ref> Ferguson จึงตั้งข้อสังเกตว่าทุกภาษาจะต้องมีเสียงพยัญชนะนาสิกเป็นหลักอย่างน้อยหนึ่งเสียง <ref>Ferguson (1963) 'Assumptions about nasals', in Greenberg (ed.) ''Universals of Language'', pp 50-60.</ref> เมื่อมีภาษาใดภาษาหนึ่งถูกจัดว่าไม่มีเสียงพยัญชนะนาสิกแล้ว เสียงนาสิกที่เกิดขึ้นจะถือว่าเป็นหน่วยเสียงย่อยแปร คือไม่ใช่รูปแบบทางทฤษฎีที่จะยอมรับได้ว่าเสียงนาสิกเป็นเสียงพื้นฐานของภาษานั้น
* บางภาษาใน[[ตระกูลภาษาไนเจอร์-คองโก]] อาทิ [[ภาษาปิราฮาง]] (Pirahã) แห่งลุ่ม[[แม่น้ำแอมะซอน]]
* [[ภาษาทลิงกิต]] (Tlingit) มี {{IPA|[l]}} และ {{IPA|[n]}} เป็นหน่วยเสียงย่อยแปร
* [[กลุ่มภาษาชิมาควัน]] (Chimakuan) [[กลุ่มภาษาซาลิชัน]] (Salishan) [[กลุ่มภาษาวากาชัน]] (Wakashan) ที่พูดโดย[[ชาวอินเดียแดง]]ไม่มีเสียงนาสิกใด ๆ เลย เช่น[[ภาษากวิลียูต]] (Quileute) [[ภาษาลูชูตซีด]] (Lushootseed) [[ภาษามาคอ]] (Makah)
* บางสำเนียงของ[[ภาษาโรโตกาส]] (Rotokas) ใน[[ปาปัวนิวกินี]] และ[[ภาษากลุ่มเลกส์เพลน]] (Lakes Plain) ใน[[ปาปัวตะวันตก]]
130,352

การแก้ไข