ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เสียงพยัญชนะนาสิก"

เสียงนาสิก เพดานอ่อน ก้อง {{IPA|[ŋ]}} มักเขียนแทนด้วยอักษรละติน [[ng]]
 
[[ภาษาไทย]] [[ภาษาอังกฤษ]] [[ภาษาเยอรมัน]] [[ภาษาจีนกลาง]] ฯลฯ ล้วนมีเสียง {{IPA|[m]}}, {{IPA|[n]}} และ {{IPA|[ŋ]}} แต่บางภาษาก็มีมากกว่านั้น เช่น[[ภาษาทมิฬ]]มีอักษรแต่ละตัวแทนเสียง {{IPA|[m]}}, {{IPA|[n̪]}}, {{IPA|[n]}}, {{IPA|[ɳ]}}, {{IPA|[ɲ]}} และ {{IPA|[ŋ]}} ได้แก่ ம, ந, ன, ண, ஞ และ ங ตามลำดับ
 
ภาษาคาตาลัน ภาษาออกซิตัน ภาษาสเปน และภาษาอิตาลีมีเสียง {{IPA|[m]}}, {{IPA|[n]}}, {{IPA|[ɲ]}} เป็น[[หน่วยเสียง|หน่วยเสียงหลัก]] (phoneme) และมี {{IPA|[ɱ]}}, {{IPA|[ŋ]}} เป็น[[หน่วยเสียงย่อย]] (allophone) (สำเนียงภาษาสเปนในอเมริกาบางสำเนียง ไม่มีเสียงนาสิกฐานเพดานแข็ง มีแต่เพียงเสียงนาสิกที่[[ลิ้นส่วนหน้าสู่เพดานแข็ง]] (palatalized nasal) {{IPA|[nʲ]}} ''นย'' เหมือนในคำอังกฤษ canyon)
130,352

การแก้ไข