ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เสียงพยัญชนะนาสิก"

# {{note|a}} สัญลักษณ์ {{IPA|[n]}} โดยปกติก็ใช้แทนเสียงนาสิก[[เสียงพยัญชนะฐานฟัน|ฐานฟัน]]ด้วยเช่นกัน (มากกว่าที่จะเป็น {{IPA|[n̪]}}) ในภาษาที่ออกเสียงไม่แตกต่างจากเสียงนาสิก[[เสียงพยัญชนะฐานปุ่มเหงือก|ฐานปุ่มเหงือก]]
 
เสียงนาสิก ปลายลิ้นม้วน ก้อง {{IPA|[ɳ]}} พบได้เป็นเสียงปกติใน[[ภาษากลุ่มภาษาอินโด-อารยัน]]
 
เสียงนาสิก เพดานแข็ง ก้อง {{IPA|[ɲ]}} พบได้เป็นเสียงปกติในภาษาแถบยุโรปอาทิ [[ภาษาสเปน]] ñ, [[ภาษาฝรั่งเศส]]และ[[ภาษาอิตาลี]] gn, [[ภาษาคาตาลัน]] [[ภาษาฮังการี]] และ[[ภาษาลูกันดา]] ny, [[ภาษาเชก]]และ[[ภาษาสโลวัก]] ň, [[ภาษาโปแลนด์]] ń, [[ภาษาออกซิตัน]]และ[[ภาษาโปรตุเกส]] nh, [[ภาษาเซอร์เบีย]] [[ภาษาโครเอเชีย]] [[ภาษาบอสเนีย]] และ[[ภาษามอนเตเนโกร]] nj เป็นต้น
 
เสียงนาสิก เพดานอ่อน ก้อง {{IPA|[ŋ]}} มักเขียนแทนด้วยอักษรละติน [[ng]]
130,352

การแก้ไข