ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เสียงพยัญชนะนาสิก"

| [[เสียงนาสิก เพดานแข็ง]] ก้อง || {{IPA|[ɲ]}} || [<tt>J</tt>] || [ญ] || [[เสียงนาสิก เพดานแข็ง ไม่ก้อง]] || {{IPA|[ɲ̥]}} หรือ {{IPA|[ɲ̊]}}|| [<tt>J_0</tt>] || —
|-
| [[เสียงนาสิก เพดานอ่อน]] ก้อง {{ref|a|1}} || {{IPA|[ŋ]}} || [<tt>N</tt>] || [ง] || [[เสียงนาสิก เพดานอ่อน ไม่ก้อง]] || {{IPA|[ŋ̥]}} หรือ {{IPA|[ŋ̊]}} || [<tt>N_0</tt>] || —
|-
| [[เสียงนาสิก ลิ้นไก่]] ก้อง || {{IPA|[ɴ]}} || [<tt>N\</tt>] || — || เสียงนาสิก ลิ้นไก่ ไม่ก้อง || {{IPA|[ɴ̥]}} หรือ {{IPA|[ɴ̊]}} || [<tt>N\_0</tt>] || —
130,404

การแก้ไข