ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โขน"

เพิ่มขึ้น 959 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
 
; โขนนอนโรง
โขนนอนโรง เป็นการแสดงโขนที่มักนิยมแสดงในคืนก่อนที่จะมีการแสดงโขนนั่งราว และแสดงตอน ''"เข้าสวนพิราพ"'' เพียงเรื่องเดียวเท่านั้น การแสดงโขนนอนโรงมักนิยมแสดงเพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ โดยก่อนแสดงจะมีผู้แสดงออกไปเต้นกระทุ้งเสาทั้ง 4 มุมของโรงแสดง ในอดีตโขนนอนโรงเคยแสดงมาแล้วสองครั้งด้วยกันคือซึ่งการกระทุ้งเสานั้น ครั้งแรกแสดงเป็นการทดสอบความแข็งแรงของเวทีในสมัยการรับน้ำหนักตัวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้แสดง รัชกาลที่ 6 ในงานสมโภชพระเศวตคชเดน์ดิลก และครั้งที่สองในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ก่อนเวทีสำหรับแสดงที่บริเวณท้องสนามหลวงในงานฉลอง[[รัฐธรรมนูญ]]ใช้วิธีขุดหลุมฝังเสาและใช้ดินกลบ ทำให้ระหว่างวันที่ทำการแสดงเวทีเกิดการทรุดตัว 10เป็นเหตุผลให้อาจารย์ผู้ทำการฝึกสอน -มักให้ผู้แสดงไปเต้นตามหัวเสาทั้ง 114 ธันวาคม [[พ.ศ. 2475]]<ref name="โขนนอกตำรา - โขนนอนโรง">โขนนอกตำรา - โขนนอนโรง, โขน, นงนุช ไพรพิบูลยกิจ, สำนักพิมพ์คอมแพคท์พริ้นท์ จำกัด, 2542,มุมของเวที เพื่อช่วยให้การเต้นนั้นกระทุ้งหน้า 50</ref>ดินที่ฝังเสาไว้เกิดความแน่นมากขึ้น
 
ในอดีตโขนนอนโรงเคยแสดงมาแล้วสองครั้งด้วยกันคือ ครั้งแรกแสดงในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในงานสมโภชพระเศวตคชเดน์ดิลก และครั้งที่สองในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 แสดงที่บริเวณท้องสนามหลวงในงานฉลอง[[รัฐธรรมนูญ]] ระหว่างวันที่ 10 - 11 ธันวาคม [[พ.ศ. 2475]]<ref name="โขนนอกตำรา - โขนนอนโรง">โขนนอกตำรา - โขนนอนโรง, โขน, นงนุช ไพรพิบูลยกิจ, สำนักพิมพ์คอมแพคท์พริ้นท์ จำกัด, 2542, หน้า 50</ref>
 
; โขนชักรอก
35,491

การแก้ไข