ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กนู"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== ประวัติ ==
โครงการกนูกนูประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ [[27 กันยายน]] [[พ.ศ. 2526]] ทาง[[กลุ่มข่าว]] net.unix-wizards<ref>http://groups.google.com/group/net.unix-wizards/browse_thread/thread/f2dc1f44f33bf6ed</ref> และ net.usoft การพัฒนาซอฟต์แวร์เริ่มต้นเมื่อ [[5 มกราคม]] [[พ.ศ. 2527]] เมื่อ สตอลแมน ลาออกจาก[[สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์]] เพื่อไม่ให้มหาวิทยาลัยอ้างลิขสิทธิ์ในตัวซอฟต์แวร์และแทรกแซงการเผยแพร่ในรูปแบบ[[ซอฟต์แวร์เสรี]] สำหรับชื่อ"กนู" นั้น สตอลแมน ได้แนวความคิดจากการเล่นคำแบบต่าง ๆ และจากเพลง The Gnu ของวง [[Flanders and Swann]]
 
เป้าหมายของโครงการก็คือสร้างระบบปฏิบัติการเสรีทั้งระบบ ที่ผู้ใช้สามารถศึกษาซอร์สโคด แก้ไขการทำงานของซอฟต์แวร์ และเผยแพร่ซอฟต์แวร์ที่แก้ไขต่อไปยังคนอื่นได้โดยเสรี เหมือนกับที่เคยเป็นในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1960 และ 1970 แนวความคิดนี้นำออกตีพิมพ์เป็นบทความ [[GNU Manifesto]] ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2528 ทางวารสาร Dr. Dobb's Journal of Software Tools
125

การแก้ไข