ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไร้อาการ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: การเจ็บป่วยโดย'''ไม่มีอาการ''' ({{lang-en|asymptomatic}}) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีโร...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
การเจ็บป่วยโดย'''ไม่มีอาการ''' ({{lang-en|asymptomatic}}) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีโรคดำเนินอยู่ในร่างกาย เช่น มีการเจริญของมะเร็ง มีการติดเชื้อ ฯลฯ แต่ไม่มีอาการปรากฏให้เจ้าตัวรู้สึก บางครั้งอาจมีความผิดปกติที่สามารถตรวจพบได้แต่ไม่ได้ตรวจจึงไม่พบและไม่รู้ว่ามีก็ได้
 
ภาวะการเจ็บป่วยโดยไม่มีอาการนั้นมีความสำคัญ เพราะมีการดำเนินโรคหลายแบบ และอาจจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาต่างๆ กัน เช่น อาจมีอาการมากขึ้นในภายหลัง จึงต้องเฝ้าระวัง, อาจหายได้เอง หรือเป็นภาวะที่ไม่มีอันตราย จึงไม่ต้องทำอะไร, อาจต้องรับการรักษาภาวะนั้น เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนอันจะเกิดขึ้นในภายหลัง (เช่นในภาวะความดันเลือดสูง หรือไขมันในเลือดสูง เป็นต้น), อาจต้องเฝ้าระวังตรวจหาภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังหรือพบร่วมกันในตอนนั้น, อาจเป็นการติดเชื้อที่สามารถแพร่ไปยังคนอื่นได้ เป็นต้น
[[หมวดหมู่:อภิธานศัพท์แพทย์]]
[[หมวดหมู่:อาการ]]
14,666

การแก้ไข