ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าคุณจอมมารดาสำลี ในรัชกาลที่ 4"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รอการตรวจสอบ}}
{{ชื่ออื่น||เจ้าจอมใน[[สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์]]|เจ้าจอมมารดาสำลี (แก้ความกำกวม)}}
{{รอการตรวจสอบ}}
|ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์จักรี]]
}}
[[ไฟล์:เจ้าจอมมารดาสำลีพระราชธิดา.jpg|thumb|สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ในรัชกาลที่ 7 (ประทับขวา) ทรงฉายพระรูปพร้อมกับเจ้าคุณจอมมารดาสำลี พระมารดา (นั่งกลาง) [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ สุขุมขัตติยกัลยาวดี กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร]] พระราชธิดา (ประทับซ้าย) และ[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฎกุลินี]] พระขนิษฐภคินี (ประทับยืน)|300px]]
 
'''เจ้าคุณจอมมารดาสำลี''' ใน[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ([[พ.ศ. 2378]] - [[พ.ศ. 2443]]) เป็นพระมารดาของ[[สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี]]ใน[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
 
== ประวัติ ==
 
'''เจ้าคุณจอมมารดาสำลี''' ในเป็นธิดาของ[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]เจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ ([[พ.ศ.ทัต 2378|พ.ศ. ๒๓๗๘บุนนาค)]] -และขรัวยายคล้าย [[พ.ศ.เกิดเมื่อ 2443|พ.ศ. ๒๔๔๓]])2378 เป็นเจ้าคุณจอมมารดาใน[[สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรีสมัยรัชกาลที่ พระอัครราชเทวี]]3 ได้รับราชการฝ่ายในเป็นเจ้าจอมมารดาใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] มีพระราชโอรส-ธิดา 5 พระองค์ คือ
* พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชายแดง สิ้นพระชนม์แต่ยังทรงพระเยาว์
* พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงเขียว สิ้นพระชนม์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์
* [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงบุษบงเบิกบาน]]
* [[สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี]] ใน[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
* [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านภาพรประภา กรมหลวงทิพยรัตนกิริฎกุลินี]]
 
[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ทรงสถาปนาเจ้าจอมมารดาสำลีเป็น '''เจ้าคุณจอมมารดาสำลี''' เมื่อวันที่ [[21 กันยายน]] [[พ.ศ. 2443]] ซึ่งพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรีได้มีพระหัตถเลขถึง[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต|สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์]]ในเรื่องนี้ ความตอนหนึ่งว่า
เจ้าจอมมารดาสำลี เป็นธิดาของ[[สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค)]] และขรัวยายคล้าย เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๘ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ได้รับราชการฝ่ายในเป็นพระสนมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ มีพระราชโอรส-ธิดา ๕ พระองค์ คือ
{{คำพูด|...ด้วยแม่มีความยินดีที่จะบอกลูกว่า ในการถือน้ำเมื่อวานนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คุณยายเป็นเจ้าคุณโดยยกเหตุว่า เป็นผู้มีบรรดาศักดิ์และเป็นพระญาติวงศ์ กับทั้งเป็นเจ้าจอมทูนหม่อมปู่ เป็นมารดาของแม่ ให้เรียกกันโดยสมัญว่า ''เจ้าุคุณตำหนักเดิม'' (เพราะเหตุว่าอยู่ตำหนักเดิมของทูนหม่อมปู่)...|[[สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี]]<ref>จิรวัฒน์ อุตตมะกุล, พระภรรยาเจ้าและสมเด็จเจ้าฟ้าในรัชกาลที่ ๕, มติชน, 2546, ISBN 974-322-964-7 </ref>}}
*พระองค์เจ้าชายแดง สิ้นพระชนม์แต่ยังทรงพระเยาว์
*พระองค์เจ้าหญิงเขียว สิ้นพระชนม์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์
*[[พระองค์เจ้าหญิงบุษบงเบิกบาน]]
*[[พระองค์เจ้าหญิงสุขุมาลมารศรี]]
*[[พระองค์เจ้าหญิงนภาพรประภา]]
 
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ทรงสถาปนาเจ้าจอมมารดาสำลี เป็นเจ้าคุณจอมมารดาสำลี เนื่องจาก"เป็นขรัวยายในสมเด็จเจ้าฟ้า" เจ้าคุณจอมมารดาสำลีถึงพิราลัยในรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๓2443 อายุ ๖๕65 ปี
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
* วิบูล วิจิตรวาทการ, สตรีสยามในอดีต, สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2542, ISBN 974-7377-292
* จิรวัฒน์ อุตตมะกุล, พระภรรยาเจ้าและสมเด็จเจ้าฟ้าในรัชกาลที่ ๕, มติชน, 2546, ISBN 974-322-964-7
* แสงเทียน ศรัทธาไทย, สามราชินีคู่บัลลังก์ ร.๕, มหรรณพ, 2539, ISBN 974-914-830-4
 
32,569

การแก้ไข