ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายพระนามพระอัครมเหสีในพระมหากษัตริย์ไทย"

{{ตรวจสอบความถูกต้อง}}
== สมเด็จพระมเหสีในพระมหากษัตริย์[[ไทย]] ==
===[[ราชวงศ์พระร่วง]]<ref>[http://www.kingdom-siam.org/queen-b.html ราชอาณาจักรสยาม]</ref>===
{| width=100% class="wikitable"
!พระฉายาลักษณ์
!พระนาม
!ประสูติ
!เสกสมรส
!สถาปนา
!พ้นจากราชสมบัติ
!สวรรคต
!พระราชสวามี
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:Image is needed female.svg|100px]] ||align="center"|[[นางเสือง||align="center"|ไม่ปรากฏ||align="center"|ไม่ปรากฏ ||align="center"|ไม่ปรากฏ||align="center"|ไม่ปรากฏ<br>''พระสวามีสวรรคต''||align="center" |ไม่ปรากฏ||align="center"|[[พ่อขุนศรีอินทราทิตย์]]
|-
|}
===[[ราชวงศ์สุพรรณภูมิ]]<ref>[http://www.kingdom-siam.org/queen-b.html ราชอาณาจักรสยาม]</ref>===
{| width=100% class="wikitable"
619

การแก้ไข