ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเหม็น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| พระอิสริยยศ = [[เจ้าฟ้า]]
| พระบิดา = [[สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี]]
| พระมารดา = [[สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงฉิมใหญ่|เจ้าจอมมารดาสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงฉิมใหญ่]]
| พระอัครมเหสี =
| พระมเหสี =
 
 
'''สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าสุพันธวงศ์ กรมขุนกษัตรานุชิต''' หรือ'''เจ้าฟ้าเหม็น''' เป็นพระราชโอรสของ[[สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี]] ประสูติแต่[[สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงฉิมใหญ่|เจ้าจอมมารดาสมเด็จเจ้าฟ้าฉิมใหญ่]] พระราชธิดาองค์ใหญ่ของ[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก]]<ref>จุลลดา ภักดีภูมินทร์, [http://www.sakulthai.com/DSakulcolumndetail.asp?stauthorid=13&stcolcatid=2&stcolumnid=1482&stissueid=2488 "พระองค์เสือ"และ "พระองค์ช้าง"] sakulthai.com</ref> ประสูติเมื่อ 17 กันยายน พ.ศ. 2322 ได้รับพระนามเมื่อประสูติว่า เจ้าฟ้าสุพันธวงศ์ แต่คนทั่วไปเรียกว่า เจ้าฟ้าเหม็น
 
หลังประสูติได้เพียง 12 วันก็กำพร้ามารดา ต่อมาอีก 3 ปีก็กำพร้าบิดาเมื่อพระราชบิดาสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงถูก "เจ้าคุณตา" สำเร็จโทษ รวมถึงพระญาติอีกหลายพระองค์จนเกือบสิ้นวงศ์ เหลือแต่เจ้าฟ้าเหม็น ที่ทรงเป็นหลานคนโตของเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ) ทรงพระราชทานนามใหม่เป็น เจ้าฟ้าอภัยธิเบศร์ คนทั่วไปเรียกว่าเจ้าฟ้าอภัยทศ แต่เนื่องจากพระนามพ้องกับ[[เจ้าฟ้าอภัยทศ]] แผ่นดิน[[สมเด็จพระนารายณ์]] พ้องกับเจ้าฟ้าอภัย ในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ซึ่งได้รับพระราชอาญา[[สำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์]] ในช่วงผลัดแผ่นดิน ทรงสดับรับสั่งว่า ไม่เป็นมงคล โปรดให้เปลี่ยนเป็นเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ ต่อมาปี พ.ศ. 2349 เป็นกรมขุนกษัตรานุชิต ครั้งทรงเจริญพระชันษา จึงโปรดเกล้าพระราชทานวัง[[ถนนหน้าพระลาน]] ด้านตะวันตก ซึ่งเรียกว่า "[[วังท่าพระ]]"
 
ทรงมีพระโอรส พระธิดา ดังรายพระนาม ดังนี้<ref>'''ลำดับสกุล ภาคที่ 4 สกุลเชื้อสายพระราชวงศ์กรุงธนบุรี'''. (พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิง ม.ร.ว.อรุณ วรพงษ์พิพัฒน์ )</ref>
*หม่อมเจ้าชายใหญ่ ''ถูกสำเร็จโทษพร้อมพระบิดา''
*หม่อมเจ้าหญิงตลับ
*หม่อมเจ้าหญิงป้อม
*หม่อมเจ้าชายสุวรรณ ''ถูกสำเร็จโทษพร้อมพระบิดา''
*หม่อมเจ้าหญิงยี่สุ่น
*หม่อมเจ้าชายหนูเผือก ''ถูกสำเร็จโทษพร้อมพระบิดา''
*หม่อมเจ้าชายสวัสดิ์
*หม่อมเจ้าหญิงสาลี
*หม่อมเจ้าหญิงสารภี
*หม่อมเจ้าชายเล็ก ''ถูกสำเร็จโทษพร้อมพระบิดา''
*หม่อมเจ้าหญิงมุ้ย
*หม่อมเจ้าแดง
619

การแก้ไข