เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ย้อนการแก้ไขของ Tonglar (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Taweetham
 
== ดังนั้น อย่าทำเด็ดขาด ==
<center><font size="+2">'''ไม่มีข้อแก้ตัวในการว่าร้ายผู้อื่นการว่าร้ายผู้อื่นมีความผิด'''</font></center>
 
== พูดกันดีดี ดีกว่าไหม ==