ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{วิกิซอร์ส|วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร}}
{{พุทธศาสนา}}
'''วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร''' (สันสกฤต वज्रच्छेदिका प्रज्ञापारमितासूत्र, จีน 金剛般若波羅蜜經, อังกฤษ Diamond Sutra) พระสูตรสำคัญหมวดปรัชญาปารมิตาของพระพุทธศาสนา[[มหายาน]] มีชื่อเต็มในภาษา[[สันสกฤต]]ว่า วัชรัจเฉทิกปรัชญาปารมิตาสูตร หมายถึงพระสูตรว่าด้วยปัญญาญาณอันสมบูรณ์ประดุจเพชรที่จะตัดภาพมายา คือ[[อวิชชา]]และ[[อุปาทาน]]อันเป็นเครื่องกีดขวางมิให้บุคคลบรรลุถึงความรู้แจ้ง เชื่อกันว่าพระสูตรหมวดปรัชญาปารมิตานี้เป็นพระสูตรมหายานรุ่นแรก ๆ ที่เกิดขึ้น
 
20,554

การแก้ไข