ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระอริยวงษญาณ (ด่อน)"

replaceViaLink
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
(replaceViaLink)
ในช่วงปลายสมัยของสมเด็จพระสังฆราช ได้มีการชำระความ[[พระสงฆ์]]ที่ประพฤติอนาจารครั้งใหญ่ ได้ตัวมาชำระสึกเสียจำนวนมาก ประมาณถึง 500 รูปเศษ ที่หนีไปก็มีจำนวนมาก และพระราชาคณะก็เป็น ปาราชิกหลายรูป นับเป็นการชำระสะสางอลัชชีในคณะสงฆ์ครั้งใหญ่ที่สุดของกรุงรัตนโกสินทร์ แสดงให้เห็นถึงความเสื่อมโทรมของคณะสงฆ์ในยุคนั้น และในขณะเดียวกัน ก็แสดงให้เห็นถึงความเอาพระทัยใส่ในการคณะสงฆ์ของ[[พระมหากษัตริย์]]อย่างจริงจัง
 
{{สืบตำแหน่งพิเศษเริ่มกล่อง}}
{{สืบตำแหน่งพิเศษ
| สี1 = #FFCC00
123,859

การแก้ไข