ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30"

replaceViaLink
ไม่มีความย่อการแก้ไข
replaceViaLink
บรรทัด 42:
* [http://www.maedomegames2553.tu.ac.th/university/history.html ความเป็นมาของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย]
 
{{สืบตำแหน่งพิเศษเริ่มกล่อง}}
{{สืบตำแหน่งพิเศษ
|สี1 = #E9E9E9
123,860

การแก้ไข